.FILE 2G 3G 4G 5G

Min skola använder Google G Suite

Använder din skola G Suite som IdP går det att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov. Det är några anpassningar som behöver göras och i vissa fall är det avvikelser från federationens standarder.

Har ni redan en leverantör är det bra att börja med att fråga om leverantören kan hjälpa till.

Börja med att läsa konfigurationsguiden för G Suite. Den ger bra vägledning i de tekniska anpassningar som du behöver göra.

Det finns några avvikelser du behöver känna till innan du börjar konfigurera:

  • Googles IdP stödjer inte automatisk metadatahantering. Du behöver därför manuellt ange de tekniska uppgifterna till tjänsterna du vill konfigurera, till exempel Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov. Notera att Skolverket kan komma att uppdatera sina tekniska uppgifter för provtjänsten och då behöver du manuellt ange de nya uppgifterna i G Suites IdP. Ett sätt att hantera detta är att ha en rutin för säkerställa att de tekniska uppgifterna är aktuella.
  • Google nämner inte att de stödjer federationens standard. Det är därför oklart om G Suites IdP klarar av att möta alla Skolverkets krav på en IdP.

Har du frågor går det bra att mejla till: info@skolfederation.se

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn