.FILE 2G 3G 4G 5G
29 januari 2020

Värmdö kommun är medlemmar i Skolfederation!

Strax innan jul anslöt Värmdö kommun till Skolfederation. Värmdö är en stor kommun såväl geografiskt som invånarantal med många skolor och har ett stort elevantal. De förutsättningarna ger en del utmaningar i skolans digitalisering så eleverna kan ges likvärdig tillgång och användning till digitala läromedel och -prov. Vi frågade Emelie Allen-Ross som är huvudkontakt för Skolfederation, vad den största fördelen är att vara medlem i Skolfederation?
-  Nummer ett är digitala nationella prov. Att ansluta till Skolfederation betyder att vi är förberedda för Skolverkets tekniska förutsättningar gällande digital infrastruktur. När det blir aktuellt med digitala nationella prov är Värmdö redo att logga in till Skolverkets provplattform. Vi vill inte heller låsa in oss hos en leverantör. Skolfederation är likvärdig och den är enkel, snabb och i längden billig. För eleverna är det single sign-on som är den främsta fördelen. Man behöver komma ihåg endast ett lösenord.
Värmdö är ute i god tid i sina förberedelser inför digitala nationella prov genom att bli medlem i Skolfederation. Men det finns fler goda skäl att ansluta till Skolfederation. För den som ansvarar för din skolas personuppgifter innebär ett medlemskap att man vet var man lagrar uppgifterna. Det gör det enklare att ta kontroll över hanteringen så personuppgifterna alltid är aktuella och korrekta. I slutändan är det skolhuvudmannen som avgör vilka uppgifter man lämnar ifrån sig. Då blir det också säkrare när man beställer digitala läromedel, eftersom endast nödvändig information om eleven finns med i hanteringen.
Läs mer här om fördelarna med att vara medlem i Skolfederation.
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn