.FILE 2G 3G 4G 5G
21 februari 2020

Ta del av presentationerna från erfarenhetsutbytet i Västerås

Personuppgiftshantering inom skolan blir en allt större fråga när nu skolans processer digitaliseras. Inte minst aktualiserar Skolverkets digitaliserade nationella prov behovet av att hitta effektiva lösningar. Några skolhuvudmän har kommit igång med arbetet men mycket arbete återstår. Västerås stad stod som värd för ett erfarenhetsutbyte den 19 februari och nedan kan du ta del av de presentationer som gavs under dagen.

Västerås Stad - Personuppgiftshantering i Västerås

Föreningen Sambruk - Säker hantering av personuppgifter inom skolan för extern kommunikation

Göteborgsregionen (GR) - Digital licenshantering

Uppsala kommun - Uppsala kommuns inloggningslösningar

Palle Girgensohn - SS 12000

Staffan Hagnell - Skolfederation

Det var bra mycket bra diskussioner under dagen och nedan har vi publicerat (tämligen oredigerat) en summering.

Summering av gruppsamtal vid ERFA i Vasteras 2020

 

Lösningar för skolans personuppgiftshantering

09.00 Registrering, kaffe och mingel
10.00 Västerås hälsar välkommen!
10.15 Skolfederations roll
10.20 Status för arbetet med skolans persondata
Uppsalas arbete med hantering av persondata
Panel med några myndigheter och skolhuvudmän
11.00 Samtal om skolans utmaning med personuppgiftshantering
12.00 Lunch
13.00 Lösningar för personuppgiftshantering i Västerås stad
13.30 Vad innebär SS 12000 för att underlätta skolans hantering av
personuppgifter?
14.00 Panelsamtal med några myndigheter och skolhuvudmän
14.30 Kaffe
14.50 Samtal: Tankar och idéer om lösningar
15.50 Summering
16.00 Slut

 

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn