.FILE 2G 3G 4G 5G
30 april 2020

Mindre skolor ansluter till Skolfederation

För många av landets mindre skolor innebär de krav Skolverket ställer för att en skola ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov år 2023, att man behöver inventera och anpassa sina it-system. En skola som tagit ett helhetsgrepp om sin it-infrastruktur är Morups friskola som nyligen anslöt till Skolfederation.

I samband med arbetet att förbereda sig inför de digital nationella proven blev det påtagligt att de behövde göra förändringar i skolans it-infrastruktur, men skolan har också många andra digitala läromedel. Där ser jag en mycket stor hjälp för oss att använda Skolfederation för inloggning, säger Christina Nilsson som arbetar med skolans it-struktur. Skolan har många olika leverantörer av digitala läromedel och i samband med administrationen av elevkonton såg hon möjligheten att koppla inloggningen via Skolfederation.

Morups Friskola valde att skaffa ett ordinarie medlemskap i Skolfederation eftersom det då finns möjlighet att använda Skolfederation till mer än Skolverkets provtjänst eftersom alla stora tjänsteleverantörer redan är medlemmar. Just nu pågår arbete med att ta reda på vilka system skolan ska använda och där finns många tekniska frågor kvar. Det finns ett behov att kunna diskutera med andra mindre skolor hur de löst sin infrastruktur, menar Christina Nilsson, för att kunna samarbeta runt dom här frågorna.

Skolfederation hjälper gärna till så gott vi kan och anordnar också flera tillfällen där skolhuvudmän möts. Det finns ett flertal erfarenhetsutbyten på distans planerade under våren. Läs mer om dom här:
Erfarenhetsutbyte med Ängelholms kommun som värd 12 maj.
Erfarenhetsutbyte med Göteborgsregionen som värd 27 maj.

Vi ger också en grundkurs i Skolfederation på distans den 6 maj som medlemmar och ickemedlemmar kostnadsfritt kan gå.

Mer information om hur din skola blir medlem i Skolfederation finns här.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn