.FILE 2G 3G 4G 5G
5 oktober 2020

Hantering av skolans personuppgifter - seminarium onsdag 7 oktober 09:00-12:00

Skolans snabba digitalisering och GDPR gör att frågan om en effektiv och säker hantering av personuppgifter har kommit allt högre upp på dagordningen. Men vilka krav ställer egentligen GDPR på skolans personuppgiftshantering, vilka är riskerna och hur kan de mildras? Mötet inleds med att diskutera GDPR:s krav på skolans personuppgiftshantering. Därefter identifierar vi tillsammans olika risker för skolans personuppgiftshantering. Målsättningen är att få en gemensam bild av kraven och medvetandegöra riskerna.

Den gemensamma bilden ska även kunna tjäna som ett framtida underlag för ert arbete med att hantera och mildra riskerna. Läs mer här om seminariet.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn