.FILE 2G 3G 4G 5G

Summering från senaste workshopen

Ett sextiotal personer hade samlats för att diskutera hur arbetet med federationen ska drivas vidare. En av frågorna på agendan var just Personuppgiftslagen (PuL)*, som alla inblandade parter behöver förhålla sig till på något sätt. Den arbetsgrupp som tog sig an detta konstaterade att alla problem inte kan lösas inom ramen för Skolfederation.se men att federationen i alla fall kan bidra genom att lyfta de frågor som finns och utgöra ett diskussionsforum. Framtagande av riktlinjer, rekommendationer och checklistor som medlemmarna kan använda sig av i sina PuL-diskussioner är också en lämplig arbetsuppgift.

Utgångspunkten för alla diskussioner om personuppgifter är att det är kommunen som är ytterst ansvarig samt att det trots federationen måste finnas ett avtalsrättsligt förhållande mellan kommunen och E-tjänsteleverantören.
Mats Östling, konsult och IT-strateg, ledde en arbetsgrupp om affärsmodeller för digitala läromedel.

–  Skolan vet hur den ska göra för att köpa böcker, men för digitala lärresurser finns det inga färdiga modeller i dag. Den marknaden behöver utvecklas och det verkar som att många håller med om det för det blev mycket större anslutning till gruppdiskussionen än vad jag hade vågat hoppas.

En annan diskussionsfråga var om det är tillräckligt med en enhetlig säkerhetsnivå, som Skolfederation.se erbjuder i dag, eller om det borde finnas en möjlighet att välja olika nivåer av säkerhet. Den slutade i en enighet om att det kommer att behövas olika säkerhetsnivåer, tjänsteleverantör behöver ha möjlighet att begära att visst material ska kräva en högre säkerhet medan annat klarar sig med en normal (lägre) säkerhetsnivå.

Några mer övergripande frågor dök också upp i diskussionen, som behovet av att etablera ett regelverk för sådant som styrning och ledning av federationen. Det frågades också efter ett gemensamt nordiskt erfarenhetsutbyte kring skolfederationer och behovet av fungerande affärsmodeller.

–  Vi vet att man kommit längre med federationer och digitala resurser i både Norge och Danmark, så det finns säkert mycket att lära i ett gemensamt erfarenhetsutbyte. Dessutom är det ganska många tjänsteleverantörer som arbetar på flera marknader och av den anledningen är intresserade av en harmonisering, säger Mats Östling.

Bland deltagarna fanns både sådana som deltagit i arbetet med Skolfederation.se länge och sådana som var intresserade och ville veta mer. Anette Larsson, som representerar Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), hör till den förra kategorin och hon var nöjd med dagen.

–  Workshop-formatet, där deltagarna är med och avgör vilka frågor som ska tas upp, borgar för att det blir rätt saker som diskuteras och jag tycker att det har fungerat utmärkt här. Dagen har absolut ägnats åt rätt frågor, säger hon.

*Observera! EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) ersätter från och med 25 maj 2018 PUL

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn