.FILE 2G 3G 4G 5G

Välkommen till Skolfederation, Olofströms kommun!

Varmt välkommen till Skolfederation! Olofströms kommun blev medlemmar för ett litet tag sedan och nu är Blekinge läns alla kommunala skolhuvudmän medlemmar i Skolfederation. Det är vi jätteglada för!

Tack vare att Olofströms kommun blev medlem i Skolfederation är nu hela Blekinge län anslutna! Mycket gott exempel tycker vi på Skolfederation.

Vi vill gärna uppmärksamma det på vår webbplats och ställde några frågor till Daniel Stjernquist, kvalitetsutvecklare vid Olofströms kommun.

- En del skolhuvudmän har ännu inte anslutit till Skolfederation och några befinner sig i början av sin digitaliseringsresa. Hur gjorde ni när ni förberedde er inför anslutningen till Skolfederation, till exempel, vad var det första ni gjorde i processen?

Vi har nyfiket tittat på Skolfederation en tid, efter olika input och ett möte med Skolfederation så bestämde vi oss: här behöver vi vara med. När vi väl tagit beslutet var det dags att samla in den info som behövdes för ansökan.

- Skolfederation är ett tunt lager infrastruktur som varje ansluten skolhuvudman kan bygga sina verksamhetsprocesser på. Har det påverkat hur ni har tänkt i er digitaliseringsstrategi?

Skolorna i Olofström har varit ganska tidiga med 1 till 1 och digitala verktyg i undervisningen. Under de senaste åren har arbetet med fortbildning för personal och uppdatering av vår digitala kompetensplan varit prioriterad. Dock har vi saknat en bra lösning för inloggning och enkelhet gällande konton hos olika leverantörer. Det hoppas vi lösa nu med en uppdaterad standardiserad inloggningslösning.

- I regeringens nationella digitaliseringsstrategi av skolväsendet som publicerades i oktober 2017 finns ett fokusområde som heter ”Likvärdig tillgång och användning”. Det betyder bland annat att det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur och att digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration. Nu när länets alla kommunala skolhuvudmän är anslutna till federationen och därmed infrastrukturen, vilka är era återstående utmaningar för att elever och pedagoger ska få likvärdig tillgång och användning? Vilka ytterligare komponenter som behövs för att nå detta?

Detta har varit ett viktigt område för oss i Olofström. Vi har nu 1 till 1 för alla elever från åk 4 till och med gymnasiet, för yngre eleverna samt på vux finns det tillgång till digitala verktyg när de behöver det. Utmaningen vi haft har varit att få till en bra användning av verktygen, exempelvis kopplingar till olika digitala läromedel och hjälpmedel. Där tror vi att Skolfederation kommer vara till god hjälp i vårt fortsatta arbete. Sedan är de kommande digitaliserade nationella proven en viktigt bidragande faktor, viktigt att vi kan säkerställa att rätt elev skriver rätt prov. Vi i Blekingekommunerna har ett väl etablerat samarbete gällande skolfrågor, detta samarbete blir ständigt allt bättre. Jag tror och hoppas att det faktum att samtliga Blekingekommuner nu är med i Skolfederation kommer att stärka och fördjupa vårt samarbete ytterligare.

Vi tackar Daniel så mycket för att han ville dela med sig av Olofströms resa att ansluta till Skolfederation. Skolfederation tycker att Olofström och Blekinge län är goda förebilder och hälsar fler kommuner och skolhuvudmän välkomna att ansluta till federationen.

När man är medlem i Skolfederation får man tillgång till såväl teknisk support och utbildningstillfällen för den som vill lära sig mer om Skolfederation och hur tekniken fungerar. Det finns också möjlighet att samverka och Skolfederation kan hjälpa till att arrangera erfarenhetsutbyten och andra medlemsmöten.

Har du frågor? Mejla till: info@skolfederation.se

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn