.FILE 2G 3G 4G 5G

2022-11-09 Hur bidrar samverkan till skolans långsiktiga digitalisering och vilka samverkansmöjligheter finns?

Ensam är inte stark! Det har Skolfederations tidigare seminarier om skolans digitalisering visat genom att fler har börjat samverka i såväl geografiska kluster som samarbeten över gränser.  

 Seminariet vänder sig till dig som tycker att samverkan är en given väg fram i skolan digitalisering. Var med och lyssna på hur kommunerna i Norrbotten har organiserat sig och samverkar i flera stora viktiga digitaliseringsfrågor och i de utmaningarna som finns för att komma framåt och skapa en likvärdig skola för sina elever. 

Under seminariet sätter vi samman och leder gruppsamtal utifrån er geografi eller organisation. Vår absoluta ambition är att vi skapar flera nya kluster under detta seminarium! 

Anmäl dig här!

Datum: 2022-11-09
Tid: 09:00-11:30
Hur: Digitalt i Zoom. Länk att ansluta skickas till din angivna e-postadress.

 

Agenda

09:00 Inledning, Internetstiftelsen
Om Norrbottens samverkan i digitalisering, Christian Ideryd, Kalix kommun 
Ytterligare skolhuvudman eller kommunförbund om samverkan
10:00 Paus 10 min
Diskussionspass 45 min
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn