.FILE 2G 3G 4G 5G

Organisation

Skolfederation utvecklas hela tiden tack vare engagerade medlemmar som vill påverka. Det innebär en stabil och långsiktig organisation som vi sammankallar till regelbundna möten.

Skolfederations referensgrupp

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om deltagande. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mejl till info@skolfederation.se. Vi träffas digitalt två gånger per termin. Här finns tidigare protokoll.

Referensgruppens medlemmar

 • Botkyrka kommun
 • Gleerups Utbildning
 • KJNC
 • Liber
 • MobilityGuard
 • NE Nationalencyklopedin AB
 • Nova Software AB
 • PingPong
 • Pulsen
 • Skövde kommun
 • SLI Play
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Svensk e-identitet
 • Vitec Software
 • Ängelholms kommun

Övriga medverkande på referensgruppens möten

 • Sambruk
 • Skolverket
 • SKR
 • Swedish ed-tech

Moa arbetsgrupp

För att Skolfederations medlemmar, leverantörer och andra intressenter ska få möjlighet att följa med och kommentera arbetet med Moa, standardiseringen av Federated TLS Authentication och närliggande ämnen har Skolfederation etablerat en arbetsgrupp för Moa. Vill du gå med i arbetsgruppen, skicka ett mejl till info@skolfederation.se. Vi träffas digitalt var sjätte vecka och kommunikation sker genom mejllista.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn