.FILE 2G 3G 4G 5G
Klassrum med med barn och en pojke som räcker upp handen

Vi hjälper till att digitalisera skolan!

Två elever sitter vid ett fönster och tittar ner på sina mobiltelefoner

Digitala nationella prov (DNP)

Skolfederation är en förutsättning för att elever och lärare ska kunna ansluta till Skolverkets provplattform för att genomföra digitalt nationellt prov.

Fler än fyra av fem av Sveriges elever går i en skola som är medlem i Skolfederation. De skolorna har kommit en bra bit på vägen i sina förberedelser inför nästa års utrullning av digitala nationella prov!

Skolfederation ger konkret nytta från start genom att i ett öppet och standardiserat ekosystem skapa tillit mellan organisationer så att ni kan ha single sign-on till läromedel och förenklar för er att hantera personuppgifter säkert. Dessutom bidrar detta till goda förutsättningar i att långsiktigt digitalisera skolan så att elever och lärare kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Anslut din skola och bidra till att bygga ett digitalt ekosystem och som gör det möjligt för en skola att hantera sina personuppgifter på ett säkert sätt.

larare haller lektion

Är du en skola och ska bli medlem?

Skolfederation hjälper till att digitalisera skolan så elever och lärare kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Klassrum med med barn och en pojke som räcker upp handen

Hjälper du skolor att ansluta till Skolfederation?

Är du en trygg samarbetspartner för skolan och kan ge stöd att integrera Skolfederation? Läs om vad du kan göra för att driva skolans digitalisering framåt!

dator-barnhander

Utvecklar du digitala lärresurser?

Skolans digitalisering behöver vara trygg och långsiktig om lärare och elever ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Aktuellt

Kalendarium

I kalendariet hittar du våra seminarier, kurstillfällen, informationsträffar och annat som är på gång.

Juni 2023

12 juni 2023

Arbetsgrupp Moa

Vill du delta i arbetsgruppen är du välkommen att skicka en förfrågan till info@skolfederation.se. Möten sker med ett intervall på ungefär sex veckor och genomförs via Zoom.

13 juni 2023, 08.00-09.00

Informationsmöten om hur du ansluter till Skolfederation

Inför utrullningen av digitala nationella prov 2024 vill vi ge hjälp till självhjälp genom regelbundna kortare informationsmöten. Där kan den person som ska ansluta sin organisation till Skolfederation ställa frågor som tar organisationen vidare i sina förberedelser. Det kan vara skolans samarbetspartner, eller teknisk kompetens från förvaltningen eller it-kompetensen från den enskilda skolan som behöver […]

14 juni 2023, 09.00-11.30

Tekniskt seminarium om skolans digitala miljö – för strateger och tekniker

Skolverkets uppdrag att digitalisera de nationella proven har för skolsektorn på många sätt spillt över och har haft en positiv påverkan och effekt på skolans långsiktiga digitalisering, så att elever och lärare ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. En teknisk utmaning för många skolor är användningen av EPPN som också är ett krav från Skolverket – […]

Om våra aktiviteter

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Våren 2023 kompletterar vi vår seminarieserie med en stående supporttimme, på tisdagar kl 8-9. Där kan du som ska ansluta din skola till Skolfederation ställa frågor till oss.

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. Där kan aktörer mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverka desto bättre.

Aktuellt

Nyheter

Här kan du läsa det allra senaste som händer inom Skolfederation.

En lärare sitter vid sitt skrivbord och tittar på sin laptop.

Logga in till nationella betygsdatabasen (Beda) via Skolfederation i höst!

I september 2023 flyttar Universitets- och högskolerådet (UHR) den nationella betygsdatabasen till en ny teknisk plattform, med en ny inloggningstjänst.

Elev räknar matte i ett räknehäfte med en dator framför sig.

Förbered din organisation för digitala nationella prov - seminarium den 10 maj!

I seminariet på temat att göra sin organisation DNP-redo den 10 maj, deltar Skolverket och ramar in vad huvudmännen behöver förbereda inför digitala nationella prov och vi kan presentera tre olika perspektiv från tre olika huvudmän som kommit en god bit på vägen i sina förberedelser.

Leksaksskrivbord i legominiatyr med dator, stol, lampa.

Teknisk information flyttad till wiki

Nu finns all teknisk information samlad på en wikisida!

Medlem

Nya medlemmar

Skolfederation växer och här publicerar vi våra senast anslutna medlemmar!

Skolfederation är den komponent som gör att elever och lärare kan logga in till de olika tjänsterna som finns i federationen med sin vanliga inloggning. Det gör det lättare för användaren att få åtkomst till tjänster samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn