.FILE 2G 3G 4G 5G

Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar om Skolfederation.

Finns din fråga inte med? Mejla oss på info@skolfederation.se.

Allmänt om Skolfederation

Vad är Skolfederation?

Skolfederation är en tjänst i form av en så kallad identitetsfederation, där medlemmarna litar på varandras användaridentifiering.

Syftet med Skolfederation är att underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster och läromedel. Det gör vi genom att tillhandahålla en infrastruktur för inloggning som gör tjänster enklare åtkomliga för elever och lärare ute på skolor runtom i landet.

Vad är en federativ infrastrukturlösning?

Förenklat är det en sammanhållen teknisk infrastruktur där hanteringen av identiteter och åtkomsträttigheter knyts samman med ett obegränsat antal e-tjänster. Lärare och elever kan alltså på ett enkelt sätt komma åt sina digitala läromedel med hjälp av Skolfederation.

Grunden för federationen är tillit. Med tillit avses tillit till att alla ingående medlemmar följer det gemensamma regelverket, gällande tillitsnivåer, hantering av autentisering och behörigheter och ytterst tillit till utställda tekniska intyg.

Vilka står bakom Skolfederation?

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute, och drivs av Internetstiftelsen.

Varför behövs Skolfederation?

Undervisningen i den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara möjligheterna med digitala tjänster krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal. Lösningen måste vara enkel, säker, kostnadseffektiv, lättadministrerad, utvecklingsbar samtidigt som den värnar den personliga integriteten. Med en väl fungerande inloggningslösning på plats för elever och personal kan mer fokus ägnas åt pedagogiken och de digitala tjänster som skolan vill använda.

Med Skolfederation använder elever och lärare sin inloggning till skolan för att nå sina tjänster både de inom skolan och externa tjänster. Lärare slipper hantera mängder av konton och lösenord till många tjänster. Det kan dessutom ske utan att några personuppgifter, användarnamn eller lösenord skickas över Internet.

De som erbjuder nätbaserade tjänster till skolan får med Skolfederation tillgång till en säker, standardiserad inloggningstjänst som alla anslutna skolor kan använda. Leverantörernas integrationskostnader kan sänkas avsevärt när de bara behöver anpassa sina system en gång för att fungera i federationen. De slipper också administrera ett eget användarregister. Det sänker tröskeln för att erbjuda pedagogiska e-tjänster och skapar förutsättningar för ett ökat utbud av digitala resurser via Internet.

Hur fungerar Skolfederation?

Grunden för federationen är tillit. Med tillit avses tillit till att alla ingående medlemmar följer det gemensamma regelverket, gällande tillitsnivåer, hantering av autentisering och behörigheter och ytterst tillit till utställda tekniska intyg. Den tekniska infrastrukturen för Skolfederation har byggts upp med samma standarder som redan används för den svenska universitets- och högskolefederationen SWAMID. Du hittar mer teknisk information på den här sidan.

Hur finansieras federationen?

Skolfederation finansieras med hjälp av intäkter från sina medlemmar.

Inför för Digitala Nationella Prov (DNP)

Måste jag gå med i Skolfederation?

En av de tekniska förutsättningarna för att göra digitala nationella prov är att skolhuvudmannen är medlem i en identitetsfederation. Skolfederation är den enda identitets- och behörighetsfederationen för grund- och gymnasieskolan i Sverige som är godkänd av Skolverket. Skolverket har valt federerad inloggning för att elever och lärare ska kunna logga in till provplattformen för digitala nationella prov på ett säkert sätt samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

Finns det alternativ till Skolfederation?

Skolfederation är den enda identitets- och behörighetsfederationen för grund- och gymnasieskolan i Sverige som är godkänd av Skolverket.

Jag har blivit medlem, vad är nästa steg?

Prata med din it-avdelning eller personen som ska ansluta Skolfederation och berätta att ni är medlemmar. Saknar ni en IdP finns ett antal leverantörer ni kan vända er till här. SKR tillhandahåller en vägledning inför digitala nationella prov som kan vara ett stöd både för kommunala och fristående huvudmän.

Vi arrangerar regelbundet under våren informationsmöten om hur man ansluter till Skolfederation. Du kan också läsa under Kom igång. Vi rekommenderar att du också pratar med din it-partner.

När måste jag gå med i Skolfederation?

Bli medlem så snart som möjligt. Från och med 2024 rullar Skolverket ut de digitala nationella proven. Att ansluta är en förutsättning för att kunna logga in till provtjänsten och genomföra ett digitalt nationellt prov. Läs mer om de tekniska förutsättningarna på Skolverkets webbplats.

Jag behöver kunna detta men saknar kunskap. Har ni utbildningar?

Skolfederation arrangerar fler översiktskurser och olika seminarier som handlar om skolans digitalisering. Vi rekommenderar att du eller den tekniska kompetensen deltar på våra regelbundna informationsmöten under våren.

Vi är del av en koncern, hur vet vi om vi är medlemmar i Skolfederation?

Här finns en lista över vilka skolhuvudmän som är medlemmar i Skolfederation. Är du fortfarande osäker, prata med din koncern.

Om medlemskap

Vem får bli medlem i Skolfederation?

De som kan vara medlemmar är:

 • En användarorganisation som är antingen skolhuvudman för någon av de skolformer som uppräknas i Skollagen (2010:800) och som genom det allmänna eller det privata anordnar utbildning, eller utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga. Det går bra att ha separata avtal för olika skolenheter.
 • En svensk myndighet som arbetar med skolan.
 • En leverantör av e-tjänster som har rekommenderats av en skolhuvudman att bli medlem i Skolfederation.

Vad kostar det att bli medlem i federationen?

Vad ingår i medlemskapet?

 • Tillgång till den gemensamma infrastrukturen
 • Gemensam och standardiserad metadatahantering
 • Vägledning och fri support
 • Kostnadsfria seminarier och erfarenhetsutbyten
 • Ett stort nätverk med visionära aktörer
 • Tillgång till test- och labbmiljöer
 • Möjlighet att få tillgång till det globala eduroam-nätverket
 • Synlighet på skolfederation.se

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i Skolfederation krävs en godkänd ansökan om medlemskap och att ett "Avtal för medlemskap i Skolfederation" tecknas mellan medlemmen och federationsoperatören. Du hittar mer information om hur du blir medlem här.

Vem ska jag kontakta om jag vill veta mer?

Internetstiftelsen svarar som federationsoperatör för den löpande verksamheten och den tekniska driften av Skolfederation. Har du frågor om ditt medlemskap eller vill bli medlem är du välkommen att kontakta oss. Mer information hittar du på sidan om press och kontakt.

Hur vet jag om en tjänsteleverantör är medlem i Skolfederation?

Du hittar en lista med alla våra medlemmar på sidan Våra medlemmar.

Hur ändrar jag våra kontaktuppgifter?

Om ni behöver ändra era kontaktuppgifter för ert medlemskap i Skolfederation använder ni detta formulär.

Fyll i samtliga uppgifter ni behöver ändra och skicka in formuläret till oss. Den person som ni angett som firmatecknare/kontaktperson får ett mejl från tjänsten Scrive där den sedan skriver under ändringen med BankID.

Huvudkontakten (kontaktperson) kan byta ut övriga kontakter, men inte sig själv. Om huvudkontakten ska ändras behöver firmatecknare skriva under. För kommuner ska behörig företrädare (ex förvaltningschef, skolchef) skriva under.

Hur kommer jag igång med Skolfederation?

Som med andra system är det en viktig framgångsfaktor att ha en tydlig ägare med mandat att driva frågan. Typiskt ägs frågan om anslutning till Skolfederation av systemägare eller systemägargrupper för skolhuvudmannens skolsystem respektive tjänsteleverantörens abonnemangssystem. På sidan Kom igång hittar du en checklista som ger dig vägledning.

Om avtal och regler

Hur säger man upp avtalet?

Uppsägning av medlemskap i Skolfederation gör du genom att fylla i webbformuläret för uppsägning. Ett bekräftelsemejl skickas när uppsägningen är behandlad.

När du skickat in formuläret skickas sedan ett mejl till den som ska skriva under via tjänsten Scrive. Uppsägningen skrivs under med BankID i Scrive.

Vilka regler och avtal gäller för medlemmarna i Skolfederation?

På vår webbplats hittar man dokument med medlemsavtalen för Skolfederation. Har ni frågor om avtalen är ni välkomna att kontakta oss.

Behöver vi upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med Skolfederation?

Nej, det krävs inget personuppgiftsbiträdesavtal mellan er som medlem i Skolfederation och oss som federationsoperatör eftersom användarna loggar in i sin användarorganisation (sin skola eller kommun) och inte genom oss. Vi behandlar med andra ord inte era användares personuppgifter.

Om anslutning

Vad är det för ställtid från tecknat avtal till anslutning?

Det finns ingen ställtid mellan tecknat avtal och möjlighet att ansluta till Skolfederations produktionsmiljö. Vid uppladdning av metadata genomförs en verifiering som vanligtvis sker inom en arbetsdag.

Hur kan vi erbjuda appar och program?

Idag finns det endast stöd för SSO för webbtjänster. Vi har inlett arbete för att få leverantörer av SAML-mjukvara att titta på någon lämplig lösning för appar. Vi hoppas att det inom kort ska ha klarnat och att det finns en produkt som går att använda. Ni får gärna komma med input i frågan om hur ni skulle vilja att en sådan lösning såg ut.

Om attribut och metadata

Vilka attribut ska vi använda?

Det är i överenskommelse mellan användarorganisationen och tjänsteleverantören där det avgörs vilka attribut som tillgängliggörs för tjänsteleverantören och där erforderlig juridisk reglering samt ytterligare kravställning också görs. Det är ytterst skolhuvudmannen som har ansvaret för vad som tillgängliggörs och till vem. Du hittar mer information på sidan Attribut.

Var ska jag lämna in nytt metadata?

Skolfederations medlemmar kan själva hantera sitt metadata i Federationsadmin. Är din organisation en ny medlem i Skolfederation efter den 14 november 2019 får du som är teknisk kontakt åtkomst redan vid medlemsansökan. Blev din organisation medlem innan den 14 november behöver du anmäla att du vill ha åtkomst genom att fylla i formuläret på denna sida.

För Trial behövs inget medlemskap men anmälan till Trial måste vara gjord. Läs mer och gör anmälan här.

Om eduroam

Vad är eduroam?

Eduroam (education roaming) är ett världsomspännande samarbete inom forsknings- och utbildningsvärlden för att kunna samutnyttja varandras trådlösa Internet (WiFi). Tjänsten möjliggör för studenter, forskare och personal att på ett enkelt och säkert sätt få åtkomst till internet via andra medlemmars WiFi. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan med andra ord även logga in på trådlösa nätverk på andra anslutna lärosäten. Läs mer på sidan eduroam.

Hur hänger eduroam och Skolfederation ihop?

Alla användarorganisationer som är medlemmar i Skolfederation kan också enkelt bli medlemmar i eduroam. Med en inloggning får elever och personal på ett säkert sätt tillgång till skolans wifi, men även alla andra kommunala nätverk, alla andra anslutna lärosätens trådlösa nätverk liksom järnvägsstationers och flygplatsers nätverk i Sverige och runt om i världen.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn