.FILE 2G 3G 4G 5G

2022-12-07 Att göra skolans organisation redo för digitala nationella prov (DNP)

Seminariet är en fortsättning på seminariet den 9 februari 2022 när vi diskuterade utmaningen med att få grepp om helheten i sin digitaliseringsresa och hur hela skolan kan involveras i arbetet.  

 Är förberedelserna för digitala nationella proven en separat digitalisering, eller kan DNP driva skolans digitalisering av övriga verksamhetsprocesser och vem i organisationen ansvarar då för respektive process? Är ett stöd för digital pedagogisk kompetens kopplat till digitala nationella prov annorlunda än för vanliga digitala prov som en lärare regelbundet guidar sina elever genom? 

Anmäl dig här!

Datum: 2022-12-07
Tid: 09:00-11:30
Hur: Digitalt i Zoom. Länk att ansluta skickas till din angivna e-postadress.

Agenda: tbd

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn