.FILE 2G 3G 4G 5G

2023-11-29 Förbered skolans organisation för digitala nationella prov – den enskilda skolans förutsättningar och alternativa lösningar

Från och med vårterminen 2024 rullar Skolverket ut de digitala betygstödjande bedömningsstöden från åk. 6 och från och med höstterminen 2024 kommer gymnasiet att göra de första digitala nationella proven. Vi känner väl till att förutsättningarna hos de enskilda skolorna är olika och man har kommit olika långt i sina förberedelser.

Hur ska man då tänka utifrån sin egen situation? Vi har skissat fyra olika scenarios som är vanligt förekommande och diskuterar vilka hinder som finns och vilka alternativa lösningar som finns att tillgå. Du som deltar är varmt välkommen att dela med dig av dina erfarenheter!

Skolverket deltar och informerar om nyheter!

Seminariet är för dig som är ansvarig för införandet av digitala nationella prov i din skola, men även om du är i en beslutsfattande position. Fokus är på enskilda skolhuvudmän men välkomnar även små kommunala huvudmän som befinner sig i liknande situation.

Anmäl dig här! Seminariet sker digitalt via Zoom.

När: Den 29 november, kl. 14.00 – 16.00

Agenda

14.00

Inledning och moderator för dagen, Åsa Jernberg, Internetstiftelsen

Skolverket informerar

Tillgång till webbutbildning i provplattformen för skolpersonal och verifieringstester för provisionering, Richard Walls, Skolverket

Scenario I: Vi har en IdP från Google eller Microsoft 

IdP:n fungerar väl gentemot flertalet tjänster, man kan även logga in elever i provplattformen och skolpersonal i Beda

Hinder:

Dessa IdP:er klarar inte Skolverkets krav på signalering av tillitsnivå när skolpersonal loggar in i provplattformen

Alternativa lösningar:

1.Komplettera med eduId
2.Avropa eller upphandla en kompatibel IdP
3.Komplettera med en proxy

Scenario II: Vårt skolregister saknar en provisioneringslösning

Leverantören av vårt skolregister har sagt att de saknar en provisioneringslösning eller att den kommer att ta lång tid att komma på plats.

Hinder:

Vi kan inte föra över våra användaruppgifter om elever och Skolpersonal till Skolverkets provplattform

Alternativ:

1.För över uppgifterna med Excelfil till Skolverket
2.Vänta på att leverantören löser uppgiften
3.Köp in en provisioneringstjänst eller använda EGIL

Scenario III: Vi har privat e-legitimation för inloggning av skolpersonal

Det finns få e-tjänstelegitimationer att välja på och de kostar pengar att införa. Många har dock Bank-id eller Freja eId+ på plats.

Hinder:

Privat e-legitimation fungerar tekniskt och är tillåtet (SOU 2021:62). Bank-id är dock en ifrågasatt lösning av de som inte vill använda sitt personnummer i tjänsten.

Alternativ:

1.Använd eduId som e-legitimation
2.Använd Bank-id och/eller Freja eId+
3.Använd e-tjänstelegitimation (Freja Org-id och eller SITHS)

Scenario IV: Vi saknar en Eppn-lösning

Eppn är det användar-id som behöver skapas åt samtliga användare i provplattformen. Eppn används både vi inloggning och vid provisionering och behöver synkas mellan dessa flöden.

Hinder:

Eppn är en ny företeelse som saknar en standardlösning. Risk finns att olika leverantörer rekommenderar olika lösningar.

Alternativ:

1.Utöka användarregistret med Eppn och synka värdet med MIM
2.Köp en lösning från leverantör av IdP/skolregister/provisioneringstjänst…
3.Lös det manuellt

16.00

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn