.FILE 2G 3G 4G 5G

Utvecklar du digitala lärresurser?

Skolans digitalisering behöver vara trygg och långsiktig om elever och lärare ska kunna använda och dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

När skolhuvudmannen är ansluten till Skolfederation finns en stabil infrastruktur baserad på öppen standard som skolan sedan kan bygga sitt ekosystem på. Det är skalbart och innebär att det är enkelt för skolan att ansluta fler digitala lärresurser.

Två elever sitter vid ett fönster och tittar ner på sina mobiltelefoner

Digitala nationella prov

På Skolverkets webbplats kan du läsa vilka förberedelse skolorna behöver göra för att elever och lärare ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov i provtjänsten.

Teknisk wiki för Skolfederation

I den tekniska wikin finns bland annat attributprofilen som SIS, Svenska Institutet för Standarder förvaltar.

Skolfederation har över 300 huvudmän och skolor som medlemmar. Alla digitaliserar sin verksamhet så den ska kunna fungera optimalt. I klassrummet till exempel, ska elever och lärare kunna nå alla sina digitala läromedel med endast ett lösenord och alla administrativa processer som går att digitalisera gör att man spar både tid och pengar. I skolsektorn behöver man alltså digitalisera processer som är för huvudmannen, skolledningen och processer kopplat till den digitala undervisningen.

Tre gymnasieelever sitter vid ett fönster och använder mobiltelefon och dator.

Digitala nationella prov

Det som driver skolans digitalisering just nu är Skolverkets uppdrag att digitalisera de nationella proven (DNP). Alla förberedelser en huvudman eller skola behöver göra inför DNP, spiller över på skolans övriga verksamhet. Från och med 2024 är Skolverket klara och börjar successivt rulla ut de digitala nationella proven och alla skolor i Sverige måste kunna tillgodose Skolverkets krav. Många skolor har kommit igång med förberedelserna men många behöver stöd och vägledning och framförallt, paketerade lösningar!

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn