.FILE 2G 3G 4G 5G

Använda attribut

Ett av Skolfederations syften är att minimera exponeringen av personuppgifter. Det är i överenskommelsen mellan användarorganisationen och tjänsteleverantörer som det avgörs vilka attribut som ska tillgängliggöras för tjänsten.

Det är ytterst användarorganisationen som har ansvaret för vilka attribut som görs tillgängligt och till vem. Alla tjänster har inte automatiskt rätt till alla attribut utan en minimalistisk princip gäller. På den här sidan redovisar tjänsteleverantörer vilka attribut tjänsten behöver.

Aktuell version av Skolfederations attributprofil har versionsnummer 4.2. Du hittar profilen här.

Attributprofilen utvecklas och förvaltas av Svenska institutet för standarder (SIS).

Ändringshantering

Det är starkt rekommenderat att tillämpa de attribut som är angivna i aktuell attributprofil.

Vid införande av ny version av attributprofilen kan det vara aktuellt för användarorganisationer och tjänsteleverantörer att hantera två profiler under en övergångsperiod. Ändringar i informationsutbyte mellan parter i federationen bör alltid säkerställas parter emellan.

Revisionshistorik finns beskriven i attributprofilen.

Synpunkter och förslag

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du saknar något attribut eller har synpunkter på hur nuvarande attribut tillämpas. Ange tydligt vad ärendet gäller.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn