.FILE 2G 3G 4G 5G

Attribut

Själva fundamentet för ett identitetssystem är att det kan avgöra om en person verkligen är den han eller hon utger sig för att vara. Men när det handlar om att ge åtkomst till digitala läromedel över internet är det av integritetsskäl en fördel om behörighet baseras på attribut så som skola, årskurs och så vidare, snarare än på användarens personnummer och andra personuppgifter.

Värnar personlig integritet

Eftersom Skolfederation vill värna den personliga integriteten är målsättningen att en användare i varje given situation endast ska behöva dela med sig av just den information som är nödvändig. Ska du som användare till exempel boka en biljett med studentrabatt på en webbplats, så behöver företaget som säljer biljetten inte få reda på ditt personnummer. Det ska räcka med att du loggar in i Skolfederation och att din skola intygar att du är student, utan att sända ditt personnummer.

Lokalt underhåll

Ansvaret för att underhålla användaruppgifter (attribut) åligger respektive skolhuvudman. De förväntas uppdateras när till exempel elever byter skola eller personal slutar eller får nya arbetsuppgifter. Attributen förväntas därför hämtas från den primära källa i kommunen eller friskolan där lagras tillgängliga. Exempelvis från en katalog (AD, eDirectory) eller databas.

Attribut för Skolfederation

En viktig uppgift för Skolfederation är att verka för enighet kring ett antal gemensamma attribut för landets skolor. Skolfederation vill därför verka för att attributen beskrivna i Skolfederations attributprofil används.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn