.FILE 2G 3G 4G 5G

Attribut

Ett av Skolfederations syften är att minimera exponeringen av personuppgifter. Det är i överenskommelsen mellan användarorganisationen och tjänsteleverantörer som det avgörs vilka attribut som ska tillgängliggöras för tjänsten.

Aktuell version av Skolfederations attributprofil har versionsnummer 4.2. Du hittar profilen på Skolfederations tekniska wiki.

Attributprofilen utvecklas och förvaltas av Svenska institutet för standarder (SIS).

När det handlar om att ge åtkomst till digitala läromedel över internet är det av integritetsskäl en fördel om behörighet baseras på attribut så som skola, årskurs och så vidare, snarare än på användarens personnummer och andra personuppgifter. Det är ytterst användarorganisationen som har ansvaret för vilka attribut som görs tillgängligt och till vem. Alla tjänster har inte automatiskt rätt till alla attribut utan en minimalistisk princip gäller. På den här sidan redovisar tjänsteleverantörer vilka attribut tjänsten behöver.

Värnar personlig integritet

Skolfederation värnar den personliga integriteten och målsättningen är att en användare i varje given situation, till exempel när en elev gör ett prov i svenska, endast ska behöva dela med sig av just den information som är nödvändig.

Lokalt underhåll

Ansvaret för att underhålla användaruppgifter (attribut) åligger respektive skolhuvudman. De förväntas uppdateras när till exempel elever byter skola eller personal slutar eller får nya arbetsuppgifter. Attributen förväntas därför hämtas från den primära källa i kommunen eller friskolan där lagras tillgängliga. Exempelvis från en katalog (AD, eDirectory) eller databas.

Attribut för Skolfederation

En viktig uppgift för Skolfederation är att verka för enighet kring ett antal gemensamma attribut för landets skolor. Använd därför de angivna attributen som finns beskrivna i Skolfederations attributprofil.

Ändringshantering

Det är starkt rekommenderat att tillämpa de attribut som är angivna i aktuell attributprofil.

Vid införande av ny version av attributprofilen kan det vara aktuellt för användarorganisationer och tjänsteleverantörer att hantera två profiler under en övergångsperiod. Ändringar i informationsutbyte mellan parter i federationen bör alltid säkerställas parter emellan.

Revisionshistorik finns beskriven i attributprofilen.

Synpunkter och förslag

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du saknar något attribut eller har synpunkter på hur nuvarande attribut tillämpas.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn