• Artikel
    2 min läsning

    Summering från senaste workshopen

    Det behövs en fördjupad diskussion om hantering av personuppgifter inom federationen. Det var en av de slutsatser som kom fram under en heldags workshop kring Skolfederation.se hos .SE den 29 maj.