.FILE 2G 3G 4G 5G

Checklista för medlemsansökan

Checklistan är för att den som gör medlemsansökan ska få en överblick av de moment som finns i processen att bli medlem i Skolfederation. En del av processen handlar om att personen som skriver under avtalet har behörighet och att man redan från början vet vilka personer som ska ha rollen som kontaktperson, teknisk kontakt och incidentansvarig.

Läs mer i Integritetspolicyn om hur federationsoperatören, Internetstiftelsen hanterar dina personuppgifter.

Bilden nedan illustrerar flödet i processen att ansöka om medlemskap.

 1. En ansökan om medlemskap sker via formulär på webben. Säkerställ att alla uppgifter finns genom först läsa checklistan. Federationsoperatören granskar och godkänner ansökan.
 2. Avtalet skrivs under av er firmatecknare.
 3. När avtalet är underskrivet är organisationen medlem i Skolfederation.
 4. a) Fakturan skickas till den nya medlemmen.
  b) Medlemmen publiceras på skolfederation.se.
  c) Personen som angivits som teknisk kontakt får ett mejl som meddelar åtkomst till Federationsadmin för att hantera metadata. Där kan den tekniska kontakten lägga upp tekniska agenter för att delegera arbetet med att hantera metadata. Federationsoperatören godkänner första gången den nya medlemmen lägger upp metadata. Efter det sker uppdateringar automatiskt, förutsatt att inga ändringar görs i specifika fält. Då måste federationsoperatören godkänna.

Checklista

Roll

Skolfederation tillåter två roller: Användarorganisation och tjänsteleverantör. Användarorganisation är en skolhuvudman och en tjänsteleverantör är en leverantör av digitala läromedel och prov. En tjänsteleverantör måste vara rekommenderad av en användarorganisation.

Jag är användarorganisation:

 • Kommunal skolhuvudman
 • Enskild skolhuvudman


Jag är tjänsteleverantör och är rekommenderad av
(Ange Skolhuvudman)

Organisation

Skolfederation behöver veta ditt juridiska namn och organisationsnummer för att kunna fakturera medlemsavgiften.

 • Organisationens juridiska namn
 • Organisationsnummer

Firmatecknare

För användarorganisationer där firmatecknare inte går att söka fram (till exempel ideella föreningar, stiftelser med mera) ska ni bifoga registreringsbevis. För kommuner kan skolchef eller förvaltningschef skriva under. Kommuner som anger en annan firmatecknare ska bifoga underlag. Säkerställ att all nedan information finns tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Skolfederation använder e-signering. Det innebär att firmatecknare undertecknar med Bank-id och för det behöver vi information om namn och e-postadress.

Är det en eller fler firmatecknare behöver du kontrollera att nedan uppgifter finns tillgängliga för samtliga.

 • Behörig firmatecknare, för- och efternamn.
 • E-postadress (för e-signering)

Kontaktpersoner

Skolfederation behöver veta vilka personer vi kan kontakta för hantering av medlemskap samt för tekniska frågor och om det sker en incident.

Huvudkontakt

Huvudkontakt är ofta samma person som fyller i medlemsansökan.

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Mobilnummer

Teknisk kontakt

En teknisk kontakt hanterar metadata i federationsoperatörens självservicetjänst Federationsadmin. För att ge den tekniska kontakten åtkomst för att kunna logga in med BankID eller Freja eID+ behöver vi veta personnummer och mobilnummer.

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Personnummer

Incidentansvarig

Federationsoperatören och Skolfederation behöver kunna kontakta en ansvarig person eller en funktion vid en eventuell incident.

 • E-postadress
 • Mobilnummer

Fakturauppgifter

 • Fullständig fakturaadress.
 • GLN-nummer som anges vid e-faktura.
 • E-postadress för att Skolfederation ska kunna skicka en faktura via e-post.

Om något är oklar eller om du har fler frågor om varför vi samlar in alla uppgifter är du varmt välkommen att mejla oss: info@skolfederation.se.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn