.FILE 2G 3G 4G 5G

Hjälper du skolor att ansluta till Skolfederation?

Behovet av stöd och trygga samarbetspartner hos skolhuvudmännen att tekniskt ansluta sina system till Skolfederation är stort.

Två elever sitter vid ett fönster och tittar ner på sina mobiltelefoner

Digitala nationella prov

På Skolverkets webbplats kan du läsa vilka förberedelse skolorna behöver göra för att elever och lärare ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov i provtjänsten.

Bland våra medlemmar finns en hög medvetenhet om att skolans digitalisering ska vara långsiktig och möta fler aspekter som likvärdighet, krav på GDPR, långsiktighet och elevens möjlighet att använda digitaliseringens möjligheter.

Skolfederation är en del av skolans digitalisering. När den är integrerad ger den skolan stora möjligheter att på ett enhetligt sätt och med endast ett lösenord, single sign-on, ge elever och lärare tillgång till alla digitala tjänster som skolan har avtal med. Det förenklar administrationen och spar tid i klassrummet!

Lärare står lutad mot väggen med en pappersbunt i handen och elev sitter på golvet och arbetar på dator i skolmiljö.

Digitala nationella prov

Ett medlemskap i Skolfederation är ett av Skolverkets krav för att en elev och lärare ska kunna logga in till Skolverkets provtjänst och genomföra ett digitalt nationellt prov. Nästa år, 2024 är Skolverket klara med sitt uppdrag och börjar rulla ut proven. Då måste alla skolor i Sverige vara klara med sina förberedelser. Skolorna har kommit olika långt i sina förberedelser, många är på god väg medan många behöver stöd och vägledning, men framförallt hjälp att ansluta och integrera sina system till Skolfederation. Det finns alltså ett stort behov av paketerade lösningar.

I Skolfederation finns för närvarande över 300 kommunala huvudmän och enskilda skolor som medlemmar. Långt ifrån alla har börjat ansluta sina system och har en del förberedelser innan man är redo för digitala nationella prov

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn