• Kalendarium
  1 min läsning

  2023-11-29 Förbered skolans organisation för digitala nationella prov – den enskilda skolans förutsättningar och alternativa lösningar

  Hur ska man då tänka utifrån sin egen situation? Vi har skissat fyra olika scenarios som är vanligt förekommande och diskuterar vilka hinder som finns och vilka alternativa lösningar som finns att tillgå. Du som deltar är varmt välkommen att dela med dig av dina erfarenheter! Skolverket deltar och informerar om nyheter! Seminariet är för […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Dataskydd och informationssäkerhet i arbetet med att förbereda skolans organisation för digitala nationella prov.

  Arbetet med införandet av digitala nationella prov har pågått under några år och många huvudmän har kommit långt i sina tekniska förberedelser. Förutom att de tekniska komponenterna ska fungera tillsammans på provdagen behöver huvudmannen ha kontroll över de personuppgifter som hanteras i olika system och som krävs för att en huvudman ska kunna överföra (provisonerna) […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Förbered skolans organisation för digitala nationella prov

  I det här seminariet får vi återigen lyssna till Kristina Alexanderson, som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsning Digitala lektioner och är en av Sveriges ledande experter inom digital kompetens i skolan. Den här gången med rubriken Det finns ju AI, behövs digital kompetens? Frågan är aktuell för den Svenska skolan, som samtidigt behöver förbereda elever och […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Förbered skolans organisation för digitala nationella prov

  I det här seminariet har vi bjudit in leverantörer som kan erbjuda skolorna kompetens och lösningar för alla olika delar i förberedelserna som behöver vara på plats men också fungera med varandra när det väl är dags för elever och lärare att genomföra ett digitalt nationellt prov! För skolhuvudmannen är det viktigt att komma igång […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Förbered skolans organisation för digitala nationella prov

  Det här seminariet är det första på temat att göra sin organisation “dnp-redo”. Det är skolhuvudmannens ansvar att se till att alla tekniska förutsättningar är på plats. Många är redan igång medan andra skolor kommer att använda den här terminen åt förberedelser. Seminariet riktar sig till dig som aktivt jobbar med införandet av digitala nationella […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Att göra skolans organisation redo för digitala nationella prov (DNP)

  Seminariet är en fortsättning på seminariet den 9 februari 2022 när vi diskuterade utmaningen med att få grepp om helheten i sin digitaliseringsresa och hur hela skolan kan involveras i arbetet. Är förberedelserna för digitala nationella proven en separat digitalisering, eller kan DNP driva skolans digitalisering av övriga verksamhetsprocesser och vem i organisationen ansvarar då […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Hur bidrar samverkan till skolans långsiktiga digitalisering och vilka samverkansmöjligheter finns?

  Ensam är inte stark! Det har Skolfederations tidigare seminarier om skolans digitalisering visat genom att fler har börjat samverka i såväl geografiska kluster som samarbeten över gränser. Seminariet vänder sig till dig som tycker att samverkan är en given väg fram i skolan digitalisering. Var med och lyssna på hur kommunerna i Norrbotten har organiserat […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Hantering av personuppgifter – konsekvensbedömning för digitala läromedel och DNP

  Seminariet är en fortsättning av vårens seminarium “Hantering av personuppgifter i skolan för digitala nationella prov (DNP)”, ett seminarium som var mycket populärt och givande! Då diskuterade vi behovet av att göra en konsekvensbedömning för personuppgiftsbehandlingen för digitala nationella prov och hur man kan komma igång med att göra en systematisk beskrivning. Motsvarande aktivitet kommer […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Hur lyckas med införande av digitala nationella prov (DNP)

  För små och mellanstora skolhuvudmän som behöver stöd Skolverket digitaliserar de nationella proven (DNP) och vårterminen 2024 lanseras de. För att en elev ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov behöver skolhuvudmannen förbereda och uppfylla Skolverkets tekniska förutsättningar men också förbereda sin organisation och göra den redo för ett digitalt nationellt prov. Seminariet vänder sig […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Införande av Skolfederation och vilken nytta har jag?

  För små och mellanstora skolhuvudmän som behöver stöd Skolfederation är en del av skolans digitala ekosystem. Genom att ansluta till den tekniska lösningen kan ni enklare lägga till fler digitala tjänster. Alla era användare får single sign on med ett enda lösenord till de digitala lärresurser som skolan har avtal med, vilket är tids- och […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Tekniskt seminarium om skolans digitala miljö – för strateger och tekniker

  Skolverkets uppdrag att digitalisera de nationella proven har för skolsektorn på många sätt spillt över och har haft en positiv påverkan och effekt på skolans långsiktiga digitalisering, så att elever och lärare ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. En teknisk utmaning för många skolor är användningen av EPPN som också är ett krav från Skolverket – […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Så här löser du GDPR med hjälp av Skolfederation

  I skolan hanteras dagligen mängder av personuppgifter när användare loggar in och använder sina digitala lärresurser. För att kunna ta tillvara möjligheterna med digitala tjänster krävs att det är ordning och reda i masterdatat eller motsvarande och att man också är medveten om i vilket syfte man gör en personuppgiftsbehandling. Den bästa källan för att […]