.FILE 2G 3G 4G 5G

Kalendarium

På den här sidan samlar vi alla kommande, aktuella händelser så du enkelt kan få en överblick och kan anmäla dig i god tid!

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolfederation.se.

December 2022

7 december 2022, 09.00-11.30

Att göra skolans organisation redo för digitala nationella prov (DNP)

Seminariet är en fortsättning på seminariet den 9 februari 2022 när vi diskuterade utmaningen med att få grepp om helheten i sin digitaliseringsresa och hur hela skolan kan involveras i arbetet. Är förberedelserna för digitala nationella proven en separat digitalisering, eller kan DNP driva skolans digitalisering av övriga verksamhetsprocesser och vem i organisationen ansvarar då […]

November 2022

9 november 2022, 09.00-11.30

Hur bidrar samverkan till skolans långsiktiga digitalisering och vilka samverkansmöjligheter finns?

Ensam är inte stark! Det har Skolfederations tidigare seminarier om skolans digitalisering visat genom att fler har börjat samverka i såväl geografiska kluster som samarbeten över gränser. Seminariet vänder sig till dig som tycker att samverkan är en given väg fram i skolan digitalisering. Var med och lyssna på hur kommunerna i Norrbotten har organiserat […]

Oktober 2022

12 oktober 2022, 09.00-11.30

Hantering av personuppgifter – konsekvensbedömning för digitala läromedel och DNP

Seminariet är en fortsättning av vårens seminarium “Hantering av personuppgifter i skolan för digitala nationella prov (DNP)”, ett seminarium som var mycket populärt och givande! Då diskuterade vi behovet av att göra en konsekvensbedömning för personuppgiftsbehandlingen för digitala nationella prov och hur man kan komma igång med att göra en systematisk beskrivning. Motsvarande aktivitet kommer […]

September 2022

28 september 2022, 09.00-11.30

Hur lyckas med införande av digitala nationella prov (DNP)

För små och mellanstora skolhuvudmän som behöver stöd Skolverket digitaliserar de nationella proven (DNP) och vårterminen 2024 lanseras de. För att en elev ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov behöver skolhuvudmannen förbereda och uppfylla Skolverkets tekniska förutsättningar men också förbereda sin organisation och göra den redo för ett digitalt nationellt prov. Seminariet vänder sig […]

14 september 2022, 09.00-11.30

Införande av Skolfederation och vilken nytta har jag?

Alla era användare får single sign on med ett enda lösenord till de digitala lärresurser som skolan har avtal med, vilket är tids- och kostnadsbesparande. Att ansluta till Skolfederation är också en förutsättning för att kunna genomföra kommande digitala nationella prov (DNP), så genom att ansluta nu når ni fler fördelar snabbare. 

14 september 2022, 09.00-11.30

Införande av Skolfederation och vilken nytta har jag?

För små och mellanstora skolhuvudmän som behöver stöd Skolfederation är en del av skolans digitala ekosystem. Genom att ansluta till den tekniska lösningen kan ni enklare lägga till fler digitala tjänster. Alla era användare får single sign on med ett enda lösenord till de digitala lärresurser som skolan har avtal med, vilket är tids- och […]

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn