.FILE 2G 3G 4G 5G

Kalendarium

På den här sidan samlar vi alla kommande, aktuella händelser så du enkelt kan få en överblick och kan anmäla dig i god tid!

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolfederation.se.

December 2023

6 december 2023, 09.00-11.30

Dataskydd och informationssäkerhet i arbetet med att förbereda skolans organisation för digitala nationella prov.

Arbetet med införandet av digitala nationella prov har pågått under några år och många huvudmän har kommit långt i sina tekniska förberedelser. Förutom att de tekniska komponenterna ska fungera tillsammans på provdagen behöver huvudmannen ha kontroll över de personuppgifter som hanteras i olika system och som krävs för att en huvudman ska kunna överföra (provisonerna) […]

November 2023

29 november 2023, 14.00-16.00

2023-11-29 Förbered skolans organisation för digitala nationella prov – den enskilda skolans förutsättningar och alternativa lösningar

Hur ska man då tänka utifrån sin egen situation? Vi har skissat fyra olika scenarios som är vanligt förekommande och diskuterar vilka hinder som finns och vilka alternativa lösningar som finns att tillgå. Du som deltar är varmt välkommen att dela med dig av dina erfarenheter! Skolverket deltar och informerar om nyheter! Seminariet är för […]

Oktober 2023

25 oktober 2023, 09.00-11.30

Förbered skolans organisation för digitala nationella prov

I det här seminariet får vi återigen lyssna till Kristina Alexanderson, som är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsning Digitala lektioner och är en av Sveriges ledande experter inom digital kompetens i skolan. Den här gången med rubriken Det finns ju AI, behövs digital kompetens? Frågan är aktuell för den Svenska skolan, som samtidigt behöver förbereda elever och […]

4 oktober 2023, 09.00-12.00

Förbered skolans organisation för digitala nationella prov

I det här seminariet har vi bjudit in leverantörer som kan erbjuda skolorna kompetens och lösningar för alla olika delar i förberedelserna som behöver vara på plats men också fungera med varandra när det väl är dags för elever och lärare att genomföra ett digitalt nationellt prov! För skolhuvudmannen är det viktigt att komma igång […]

September 2023

13 september 2023, 09.00-11.30

Förbered skolans organisation för digitala nationella prov

Det här seminariet är det första på temat att göra sin organisation “dnp-redo”. Det är skolhuvudmannens ansvar att se till att alla tekniska förutsättningar är på plats. Många är redan igång medan andra skolor kommer att använda den här terminen åt förberedelser. Seminariet riktar sig till dig som aktivt jobbar med införandet av digitala nationella […]

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn