.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminarium

Att göra skolans organisation redo för digitala nationella prov (DNP)

7 december 2022, 09.00-11.30

Eventet har varit, det går inte att anmäla sig.

Seminariet är en fortsättning på seminariet den 9 februari 2022 när vi diskuterade utmaningen med att få grepp om helheten i sin digitaliseringsresa och hur hela skolan kan involveras i arbetet.

Är förberedelserna för digitala nationella proven en separat digitalisering, eller kan DNP driva skolans digitalisering av övriga verksamhetsprocesser och vem i organisationen ansvarar då för respektive process? Är ett stöd för digital pedagogisk kompetens kopplat till digitala nationella prov annorlunda än för vanliga digitala prov som en lärare regelbundet guidar sina elever genom?

Ta del av dokumentationen:
Inledning, Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
Att förbereda den egna organisationen för DNP, Christian Ideryd, Kalix kommun
Digitala nationella prov, Katarina Eriksson, Luleå kommun
E-legitimering för medarbetare i skolan, Aras Kazemi, DIGG

Ladda ner mentisvaren här.

Agenda:
09:00 Inledning moderator, Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
Norrbotten DNP-DB, om att förbereda organisationen för digitala nationella prov, Christian Ideryd, Kalix kommun och Katarina Eriksson, Luleå kommun
Paus 10min
DIGG – E-leglitimering för skolans personal för digitala nationella prov, Aras Kazemi, DIGG
Ineras vägledning om förberedelser för digitala nationella prov, Börje Shameti Lewin, Inera
Panelsamtal: E-legitimering, vad innebär det i praktiken?
Vilka är skolans största utmaningar för ett införande av en e-legitimation på tillitsnivå 2? Vad skulle underlätta?
Finns det inom skolan behov för en e-legitimation på högre tillitsnivå? Finns behov av en förvaltningsgemensam lösning?
Hur kan vi samverka för att driva utvecklingen och lanseringen av e-legitimationer framöver?
Allmän diskussion – ställ din fråga!
Summering och avslut
11:30

Fler seminarier

30 maj 2023, 08.00-09.00

Informationsmöten om hur du ansluter till Skolfederation

Inför utrullningen av digitala nationella prov 2024 vill vi ge hjälp till självhjälp genom regelbundna kortare informationsmöten. Där kan den person som ska ansluta sin organisation till Skolfederation ställa frågor som tar organisationen vidare i sina förberedelser. Det kan vara skolans samarbetspartner, eller teknisk kompetens från förvaltningen eller it-kompetensen från den enskilda skolan som behöver […]

12 juni 2023

Arbetsgrupp Moa

Vill du delta i arbetsgruppen är du välkommen att skicka en förfrågan till info@skolfederation.se. Möten sker med ett intervall på ungefär sex veckor och genomförs via Zoom.

14 juni 2023, 09.00-11.30

Tekniskt seminarium om skolans digitala miljö – för strateger och tekniker

Skolverkets uppdrag att digitalisera de nationella proven har för skolsektorn på många sätt spillt över och påverkar även skolans långsiktiga digitalisering så att elever och lärare ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. En teknisk utmaning för många skolor är användningen av EPPN som också är ett krav från Skolverket – hur skapar man ett EPPN och […]

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn