.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminarium

Hur bidrar samverkan till skolans långsiktiga digitalisering och vilka samverkansmöjligheter finns?

9 november 2022, 09.00-11.30

Eventet har varit, det går inte att anmäla sig.

Ensam är inte stark! Det har Skolfederations tidigare seminarier om skolans digitalisering visat genom att fler har börjat samverka i såväl geografiska kluster som samarbeten över gränser.

Seminariet vänder sig till dig som tycker att samverkan är en given väg fram i skolan digitalisering. Var med och lyssna på hur kommunerna i Norrbotten har organiserat sig och samverkar i flera stora viktiga digitaliseringsfrågor och i de utmaningarna som finns för att komma framåt och skapa en likvärdig skola för sina elever.

Under seminariet sätter vi samman och leder gruppsamtal utifrån er geografi eller organisation. Vår absoluta ambition är att vi skapar flera nya kluster under detta seminarium!

Ta del av dokumentationen
Hur kommunerna i Norrbotten samverkan kring digitalisering, Christian Ideryd, Kalix kommun

Mentipresentationen_ med diskussionsfrågorna

Agenda
09:00 Inledning, Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
Hur kommunerna i Norrbotten samverkan kring digitalisering, Christian Ideryd, Kalix kommun
Sambruks samverkansform, Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
SKR om vad som är möjligt att stötta huvudmän med i en samverkan, Mikael Svensson, SKR
10:10 Paus 10 min
Diskussionspass 35min
Fyra diskussionsfrågor om utmaningar och lösningar på samverkan
Finns det digitaliseringsutmaningar som går särskilt bra att samverka kring?
Vilka former för samverkan är bra för att arbetet ska leva vidare och kunna utvecklas?
Hur kan ni i den här grupperingen hitta gemensamma samverkansmöjligheter? Bjuda in andra?
Vilket stöd vill ni ha av oss på Internetstiftelsen/Skolfederation? Brasklapp – vi har inte ett offentligt uppdrag att göra det vi gör, så välj med omsorg.
Genomgång av diskussionerna
Avslutande panel: Summering av dagen
Christian Ideryd, Kalix kommun
Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
M. fl
11:30

Fler seminarier

28 maj 2024, 15.00-16.00

Tekniska informationsmöten för att ansluta till Skolfederation

Vi ger dig som ska tekniskt ansluta din skola till Skolfederation möjlighet att träffa oss regelbundet och få hjälp till självhjälp och möjlighet att ställa frågor för att underlätta anslutningen. Alla träffar sker digitalt i Zoom och du får en länk att ansluta i bekräftelsen som vi skickar till den e-postadress som du angett i […]

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn