.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminarium

Hur bidrar samverkan till skolans långsiktiga digitalisering och vilka samverkansmöjligheter finns?

9 november 2022, 09.00-11.30

Eventet har varit, det går inte att anmäla sig.

Ensam är inte stark! Det har Skolfederations tidigare seminarier om skolans digitalisering visat genom att fler har börjat samverka i såväl geografiska kluster som samarbeten över gränser.

Seminariet vänder sig till dig som tycker att samverkan är en given väg fram i skolan digitalisering. Var med och lyssna på hur kommunerna i Norrbotten har organiserat sig och samverkar i flera stora viktiga digitaliseringsfrågor och i de utmaningarna som finns för att komma framåt och skapa en likvärdig skola för sina elever.

Under seminariet sätter vi samman och leder gruppsamtal utifrån er geografi eller organisation. Vår absoluta ambition är att vi skapar flera nya kluster under detta seminarium!

Ta del av dokumentationen
Hur kommunerna i Norrbotten samverkan kring digitalisering, Christian Ideryd, Kalix kommun

Mentipresentationen_ med diskussionsfrågorna

Agenda
09:00 Inledning, Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
Hur kommunerna i Norrbotten samverkan kring digitalisering, Christian Ideryd, Kalix kommun
Sambruks samverkansform, Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
SKR om vad som är möjligt att stötta huvudmän med i en samverkan, Mikael Svensson, SKR
10:10 Paus 10 min
Diskussionspass 35min
Fyra diskussionsfrågor om utmaningar och lösningar på samverkan
Finns det digitaliseringsutmaningar som går särskilt bra att samverka kring?
Vilka former för samverkan är bra för att arbetet ska leva vidare och kunna utvecklas?
Hur kan ni i den här grupperingen hitta gemensamma samverkansmöjligheter? Bjuda in andra?
Vilket stöd vill ni ha av oss på Internetstiftelsen/Skolfederation? Brasklapp – vi har inte ett offentligt uppdrag att göra det vi gör, så välj med omsorg.
Genomgång av diskussionerna
Avslutande panel: Summering av dagen
Christian Ideryd, Kalix kommun
Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
M. fl
11:30

Fler seminarier

30 maj 2023, 08.00-09.00

Informationsmöten om hur du ansluter till Skolfederation

Inför utrullningen av digitala nationella prov 2024 vill vi ge hjälp till självhjälp genom regelbundna kortare informationsmöten. Där kan den person som ska ansluta sin organisation till Skolfederation ställa frågor som tar organisationen vidare i sina förberedelser. Det kan vara skolans samarbetspartner, eller teknisk kompetens från förvaltningen eller it-kompetensen från den enskilda skolan som behöver […]

12 juni 2023

Arbetsgrupp Moa

Vill du delta i arbetsgruppen är du välkommen att skicka en förfrågan till info@skolfederation.se. Möten sker med ett intervall på ungefär sex veckor och genomförs via Zoom.

14 juni 2023, 09.00-11.30

Tekniskt seminarium om skolans digitala miljö – för strateger och tekniker

Skolverkets uppdrag att digitalisera de nationella proven har för skolsektorn på många sätt spillt över och påverkar även skolans långsiktiga digitalisering så att elever och lärare ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. En teknisk utmaning för många skolor är användningen av EPPN som också är ett krav från Skolverket – hur skapar man ett EPPN och […]

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn