.FILE 2G 3G 4G 5G

Min skola använder Microsoft Azure

Använder din skola Microsoft Azure som IdP går det att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov (DNP).

Har ni redan en leverantör är det bra att börja med att fråga om leverantören kan hjälpa till.

Microsoftprodukterna ADFS och Azure har förmåga att agera SAML-IdP i Skolfederation. Dock har produkterna problem att konsumera aggregerat metadata på det sätt som Skolfederation kräver, det vill säga federationens IdP:er och SP:er finns beskrivna i federationens metadata. Skolfederation har tagit fram en film som beskriver tre lösningar för att hantera detta.

Microsoft har även författat lösningar och beaktanden avseende olika workarounds för detta problem. Läs mer här.

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du har frågor om ADFS och Azure som IdP i Skolfederation.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn