• Nyhet
    1 min läsning

    Sammanställning från höstens diskussioner finns publicerad!

    Under höstens seminarier har deltagare fått möjlighet att diskutera frågeställningar relaterade till temat för dagen. Inslaget har varit mycket uppskattat och man har generöst delat med sig av synpunkter, erfarenheter och problem man står inför. Under diskussionerna har vi fört anteckningar och av dessa har vi sammanställt en rapport som nu är publicerad. Rapporten finns […]