.FILE 2G 3G 4G 5G

Tekniska förutsättningar och situationer i min organisation

För att elever och lärare ska kunna få åtkomst till Skolverkets provplattform och genomföra ett digitalt nationell prov, finns vissa krav på tekniska förutsättningar. Det är huvudmannens ansvar att se till att alla delar finns på plats och dessutom anpassa en redan befintligt teknisk miljö till Skolverkets krav.

På den här sidan försöker vi beskriva olika situationer som vi identifierat hos skolhuvudmän och vilka möjliga lösningar som finns.

1. Min IdP är från Microsoft eller Google

Lösningen fungerar gentemot flertal tjänster. Elever kan få åtkomst till provplattformen och skolpersonal till Beda.

Hinder:

Google och Microsofts IdP:er klarar inte Skolverkets krav på signalering av tillitsnivå när skolpersonal loggar in i provplattformen.

Alternativa lösningar:

 1. Upphandla eller avropa en kompatibel IdP.
 2. Komplettera med Proxy.
 3. Komplettera med EduId (tillgänglig begränsad tid).

2. Vårt skolregister saknar en provisioneringslösning

Leverantören av vårt skolregister har sagt att de saknar en provisioneringslösning eller att den kommer att ta lång tid att komma på plats.

Hinder:

Vi kan inte föra över våra användaruppgifter om elever och Skolpersonal till Skolverkets provplattform.

Alternativa lösningar:

 1. Köpa in en provisioneringstjänst eller använda EGIL.
 2. Vänta på att leverantören löser uppgiften.
 3. För över uppgifterna med Excelfil till Skolverket.

3. Vi har en privat e-legitimation för inloggning av personal

Det finns få tjänstelegitimationer att välja på och de kostar pengar att införa. Många har dock bank-id eller Freja eId+ på plats.

Hinder:

Privat e-legitimation fungerar tekniskt och är tillåtet (SOU 2021:62). Bank-id är dock en ifrågasatt lösning av de som inte vill använda sitt personnummer i tjänsten.

Alternativa lösningar:

 1. Använd bank-id eller Freja eId+.
 2. Använd tjänstelegitimation (Freja org-id och/eller sithskort).
 3. Använd eduId som e-legitimation.

4. Vi saknar en ePPN-lösning

ePPN är det användar-id som behöver skapas åt samtliga användare i provplattformen. ePPN används både vi inloggning och vid provisionering och behöver synkas mellan dessa flöden.

Hinder:

ePPN är en ny företeelse som saknar en standardlösning. Risk finns att olika leverantörer rekommenderar olika lösningar.

Alternativa lösningar:

 1. Köp en lösning från leverantör av IdP/skolregister/provisioneringstjänst.
 2. Utöka användarregistret med ePPN och synka värdet med MIM.
 3. Lös det manuellt.
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn