.FILE 2G 3G 4G 5G

Är du en skola och ska bli medlem?

Skolfederation hjälper till att digitalisera skolan så elever och lärare kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter!

dator-barnhander

Utvecklar du digitala lärresurser?

Skolans digitalisering behöver vara trygg och långsiktig om lärare och elever ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Just nu är Skolfederation viktig för dig som är skolhuvudman! När Skolverket rullar ut de digitala nationella proven från och med nästa år är det ett krav att alla skolor och huvudmän är medlemmar i en identitetsfederation. Skolfederation är den enda för Sveriges grund- och gymnasieskolor som är godkänd av Skolverket. Ansök redan idag om medlemskap och kom igång med de förberedelser som krävs för att elever och lärare ska kunna logga in till Skolverkets provtjänst och genomföra ett digitalt nationellt prov.

Det här behöver skolan ha på plats

För att inloggningen i en federation ska fungera krävs en inloggningslösning, så kallad IdP (på engelska Identy Provider) som gör att användare kan logga in i sin interna it-miljö med hjälp av den autentiseringsmetod skolan har valt istället för att logga in direkt i lärresursen. Autentiseringsmetoden kan till exempel vara användarnamn och lösenord eller en e-legitimation.

IdP:n måste vara kopplad mot ett användarregister där de uppgifter (attribut) som de digitala tjänsterna kräver för att användaren ska kunna logga in, måste finnas. Det är attributet som bestämmer vilken behörighet användaren har.

Till exempel kommer Skolverket att kräva attributet ”EPPN” vid inloggning till provtjänsten för digitala nationella prov. Då måste IdP:n också kunna skicka med det attributet.

Fyra vuxna sitter på rad vid ett bord, de har laptop och mobil framför sig.

Öppna standarder

Skolfederation bygger på öppna standarder som är framtagna av eldsjälar som tror på att en långsiktig digitalisering innebär att en organisation själv ska ta fram digitaliseringsmål- och strategier som passar den egna organisationen. En skola eller huvudman ska inte behöva låsa in sig i fler avtal än vad som är nödvändigt. Skolfederation använder en öppen standard som heter SAML och hur den fungerar vet din it-avdelning.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn