.FILE 2G 3G 4G 5G

Om scope

Ett scope används för att förhindra sammanblandning av identiteter. Om användare från två olika användarorganisationer loggar in i en tjänst till exempel en digital lärresurs och har likadana användarnamn uppfattar tjänsten att det är samma användare. Att sätta scope på ett attribut gör det möjligt för tjänsten att knyta attributet till utfärdande Identity Provider (IdP). Om man sätter scope på ett identitetsattribut till exempel eduPersonPrincipalName (EPPN) kommer inte Pelle Andersson från Lerum och Pelle Andersson från Mjölby ses som samma användare av tjänsten.

I Skolfederation gäller att (minst) ett unikt scope måste finnas för varje skolhuvudman som är medlem i och har ett avtal med Skolfederation.

Om en IdP blir komprometterad kan den IdP:n användas för att skicka identitetsattribut med värdet satt till valfri användare i hela federationen. Med scopade attribut kan en SP filtrera inkommande attribut och avgöra om en IdP skickar attribut för rätt användarorganisation. Det medför att den komprometterade IdP:n bara kan skicka attribut för den användarorganisation som IdP:n representerar.

För tekniska exempel på Scope, se här.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn