.FILE 2G 3G 4G 5G
11 mars 2022

Kontosynk blir Moa

Skolfederations lösning Kontosynk etablerades för att möjliggöra maskin-till-maskin-autentisering som grund för säker provisionering av användare från skola till leverantör.

Namnet Kontosynk är något missvisande då själva synkroniseringen av konton sker direkt mellan skola och leverantör, och inte som en central tjänst i Skolfederation som namnet kan antyda. Kontosynk är en federation för autentisering av maskiner (som i det här fallet avser godtyckliga it-system skolan kommunicerar med, till exempel en leverantör av lärresurser) och ansvariga organisationer. Federationen är tänkt att användas innan själva informationsöverföringen sker.

Moa

Moa, som är en förkortning av machine and organization authentication, är ett tydligare namn på Skolfederations lösning för säker maskin- och organisationsautentisering och ersätter därför Kontosynk. Det är endast namnet som ändras, Moa fortsätter vara en federation för autentisering av maskiner och ansvariga organisationer och erbjuds för Skolfederations medlemmar.

Fördelar med Moa

När din organisation använder Moa provisioneras användarnas uppgifter säkert, administrationen minskar och du bidrar till skolans långsiktiga och säkra digitalisering. Moa minimerar dessutom inlåsningseffekter hos leverantörer genom öppna standarder.

  • Samma autentiseringslösning för de processer inom skolan som kräver utbyte av information över organisationsgränser
  • Samma autentiseringslösning för att automatisera processer mellan skolans system

Vad händer härnäst?

Vi kommer att kommunicera namnbytet på såväl Skolfederations webbplats, som i nyhetsbrev och förankra Moa i arbetsgruppen för Kontosynk (som nu blir Arbetsgrupp för Moa). Arbetet är pågående och det kan hända att det under kommande månader finns referenser till både Kontosynk och Moa.

Namnbytet innebär inga tekniska förändringar i nuläget. Det innebär att medlemmar som nyttjar Kontosynk inte behöver vidta åtgärder. Eventuella ändringar i metadata och andra tekniska förändringar som berör Moa kommuniceras i god tid innan genomförande.

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolfederation.se

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn