• Nyhet
  1 min läsning

  Förbättrad avtalshantering

  Som ett led i att förbättra avtalshanteringen för Skolfederations medlemmar har vi tagit fram en mer överskådlig avtalsstruktur. I samband med det har vi även sett över innehållet och gjort generella förbättringar.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Skolfederation är en del av skolans digitala infrastruktur

  91% av Sveriges elever går i en skola som är medlem i Skolfederation. Det innebär att över 1,3 miljoner elever har möjlighet att logga in och nå alla sina digitala lärresurser med endast ett lösenord, så kallad single sign on, varje dag!

  Det är enkelt att bli medlem i Skolfederation och när du anslutit skolans system tekniskt, bidrar Skolfederation med fördelar som är till nytta när ni digitaliserar.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Digital kompetens på agendan imorgon den 25 oktober!

  Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till morgondagens seminarium om digital kompetens inför digitala nationella prov.

  Vi har återigen bjudit in Kristina Alexanderson som är en av Sveriges ledande experter inom digital kompetens i skolan!

 • Nyhet
  1 min läsning

  Skolfederation justerar priser för skolhuvudmän

  Skolfederation har sedan 2012 erbjudit sin tjänst utan prisjustering. Vi utvecklar nu vår prismodell så att den ger en mer rättvis kostnadsfördelning utifrån våra medlemmars storlek. Från och med den 13 mars 2023 justera justerar vi därför priset.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Skolfederation växer!

  Under det senaste året har Skolfederation vuxit från 397 till 411 medlemmar. Bara under januari i år blev både Malmö stad och Sigtuna kommun medlemmar och med Malmö som medlem innebär det att alla kommuner i Sverige med fler än 100 000 invånare är medlemmar.