• Nyhet
  1 min läsning

  Skolfederation justerar priser för skolhuvudmän

  Skolfederation har sedan 2012 erbjudit sin tjänst utan prisjustering. Vi utvecklar nu vår prismodell så att den ger en mer rättvis kostnadsfördelning utifrån våra medlemmars storlek. Från och med den 13 mars 2023 justera justerar vi därför priset.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Skolfederation växer!

  Under det senaste året har Skolfederation vuxit från 397 till 411 medlemmar. Bara under januari i år blev både Malmö stad och Sigtuna kommun medlemmar och med Malmö som medlem innebär det att alla kommuner i Sverige med fler än 100 000 invånare är medlemmar.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Höstens seminarier börjar onsdag den 14 september!

  kolfederation fortsätter att arrangera seminarier om skolans digitalisering. Det första seminariet går av stapeln redan imorgon, onsdag den 14 september med fokus på införande av federationer.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Korrigerad version av SS 12000:2020 publicerad

  I augusti 2022 publicerades ett korrigendum till standarden (SS 12000:2020/korr 1:2022). Korrigendumet innehåller rättelser då diskrepanser upptäckts mellan PDF-filen och Yaml-filen av standarden. Utförda rättelser redovisas i bilaga E i korrigerad version av standarden.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Ny version (4.2) av Attributprofil för Skolfederation är publicerad

    Den 21 juni publicerades den nya versionen (4.2) av Attributprofilen för Skolfederation på Skolfederations webbplats. Den nya versionen ersätter version 4.1. Skolfederation underlättar en säker och effektiv åtkomst till e-tjänster genom att möjliggöra tillit till medlemmarnas identiteter och attribut. Utbytet av information baseras på av huvudmannen och federationsoperatören säkerställda elektroniska identiteter och attribut. Skolfederation […]