.FILE 2G 3G 4G 5G
1 juli 2022

Ny version (4.2) av Attributprofil för Skolfederation är publicerad

Den 21 juni publicerades den nya versionen (4.2) av Attributprofilen för Skolfederation på Skolfederations webbplats. Den nya versionen ersätter version 4.1.

Skolfederation underlättar en säker och effektiv åtkomst till e-tjänster genom att möjliggöra tillit till medlemmarnas identiteter och attribut. Utbytet av information baseras på av huvudmannen och federationsoperatören säkerställda elektroniska identiteter och attribut. Skolfederation sker i samverkan med den svenska skolsektorn: skolhuvudmän, utbildningsanordnare och tjänsteleverantörer.

En viktig del i Skolfederations arbete är gemensamma attribut, uppgifter knutna till en användares elektroniska identitet. Därför har man tagit fram Attributprofil för Skolfederation, vilken förtecknar en federationsgemensam vokabulär bestående av attribut för att beskriva uppgifter om vad som inom Skolfederation kallas en Användare.

Attributprofil för Skolfederation utvecklas och förvaltas av SIS/TK 450 Informationshantering inom utbildningssektorn.

Ladda ner Attributprofilen här.

Du kan även ladda ner profilen från SIS webbplats.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn