.FILE 2G 3G 4G 5G
8 mars 2023

Ny teknisk profil för SAML WebSSO för Skolfederation

Från och med den 8 mars 2023 publicerar vi en ny teknisk profil för SAML WebSSO för Skolfederation. Profilen ersätter nuvarande teknisk bilaga 1.

Den nya profilen definierar hur SAML WebSSO implementeras i Internetstiftelsens SAML-federationer. Profilen ersätter den nuvarande Tekniska bilaga 1 samt implementationsprofilen eGov2 och deploymentprofilen saml2int.

SAML WebSSO Technical Profile är publicerad här.

Federationens alla medlemmar har under december 2022 givits möjlighet att kommentera profilen genom en remissrunda. De svar och kommentarer som inkommit har vi hanterat och i den mån det har varit möjligt justerat i profilen.

Har du frågor om den nya tekniska profilen, är du välkommen att kontakta oss. Mejla till info@skolfederation.se.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn