.FILE 2G 3G 4G 5G
31 maj 2023

Logga in till nationella betygsdatabasen (Beda) via Skolfederation i höst!

I september 2023 flyttar Universitets- och högskolerådet (UHR) den nationella betygsdatabasen till en ny teknisk plattform, med en ny inloggningstjänst.

Detta innebär att rapportörer måste logga in till Beda via en extern inloggningstjänst (IdP) och att de inloggningar som finns i Beda idag inte kommer att fungera efter plattformsbytet.

Medlemmar i Skolfederation kommer att kunna logga in till Beda via sin federationsanslutna IdP, tack vare att Beda tillgängliggörs via Skolverkets federationsförbund FIDUS.

Skolan behöver utöver en Skolfederationsansluten IdP även hantera användaridentifieraren EPPN vid inloggningen till Beda, precis på samma sätt som inför åtkomst till Skolverkets provplattform för digitala nationella prov (DNP). Detta innebär att skolhuvudmannen kan återanvända den tekniska lösning som sätts upp inför DNP för åtkomst till Beda.

För mer information, se UHR:s artikel.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn