.FILE 2G 3G 4G 5G
17 april 2024

Över 100 entiteter i federationen Moa!

Nu finns fler än hundra entiteter från fler än hundra olika skolhuvudmän och leverantörer i Moa.

Moa, machine and organization authentication, är Skolfederations lösning för säker maskin- och organisationsautentisering och etablerades år 2020. Den togs i början fram som federativt stöd för provisioneringsklienten EGIL, och har sedan dess utvecklats till en generell autentiseringslösning för all typ av informationsöverföring mellan klient och server i Skolfederation. Då det inte fanns ett standardiserat federationsstöd för ömsesidig säker kommunikation togs parallellt med Moa specifikationen FedTLS (federated TLS) fram. Det pågår nu ett arbete för att få igenom FedTLS som internationell standard genom standardiseringsorganet IETF, då nyttan med teknologin kan appliceras på alla fall där information behöver överföras säkert över organisationsgränser med stark tillit.

Digitala nationella prov driver på införandet av federationslösningar

Skolverket pekar på att automatisk överföring av användaruppgifter, så kallad provisionering, till deras provplattform för digitala nationella prov (DNP) kan ske med FedTLS och därmed med Moa, som ankare för tillit och autentisering. Moa är den enda federationslösningen som möjliggör provisionering till DNP.

Införandet av digitala nationella prov är det som driver införandet av federationslösningar hos svenska skolan just nu, och närmast på tur är de digitala bedömningsstöden som lanseras 29 april. Den 16 april fanns 115 entiteter i Moa, vilket var en ökning i mängd entiteter på 30% från 88 entiteter en vecka innan. Av dessa finns flera leverantörer av provisioneringslösningar till skolor representerade, vilket betyder att marknaden för provisionering börjar mogna, och att det är hög tid att ansluta sig till Moa.

Skolans lösning kan och bör återanvändas

Eftersom majoriteten av Sveriges elever kommer överföras med hjälp av provisionering till DNP, kommer det finnas möjligheter för skolor att provisionera användarna inte bara till DNP utan till alla andra leverantörer som har federerat provisioneringsstöd. Därmed finns oerhörd nytta att vinna både för skola och leverantör i säkerhet, skalbarhet, och ekonomi avseende identitets- och behörighetshantering i skolans olika digitala lärresurser.

Ta tillvara på chansen och stanna inte vid DNP-införandet, se över vilka lärresurser ni använder och se om ni inte kan federera både inloggningen och provisioneringen via Skolfederation respektive Moa. Det är då de största nyttorna med federation visar sig!

Har ni inte kommit igång och vill veta mer är det bäst att prata med er IT-partner, konsult eller integratör. Önskar ni stöd och rådgivning från en part så har vi en lista över integratörer och konsulter här. Ni är alltid välkomna att kontakta oss på info@skolfederation.se.

Alla medlemmar i Skolfederation har tillgång till Moa. Läs mer om Moa på Skolfederations wiki.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn