.FILE 2G 3G 4G 5G
30 maj 2024

Förbättrad avtalshantering

Som ett led i att förbättra avtalshanteringen för Skolfederations medlemmar har vi tagit fram en mer överskådlig avtalsstruktur. I samband med det har vi även sett över innehållet och gjort generella förbättringar.

Vad förändras?

Här listas några av de viktigaste ändringarna:

  • Vi tillämpar nu allmänna villkor. Klausulerna i det tidigare huvudavtalet har flyttats till en ny bilaga (“Allmänna villkor för Internetstiftelsens federationstjänster”).
  • Tydligare avtalsstruktur genom att de bilagor som tidigare funnits i olika versioner för användarorganisationer respektive tjänsteleverantörer har slagits ihop.

Det uppdaterade avtalspaketet träder i kraft den 1 juli 2024. Under en övergångsperiod finns både det befintliga avtalspaketet och det uppdaterade publicerade här på sidan för avtal här på webbplatsen.

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn