.FILE 2G 3G 4G 5G

Ändringsinformation

Här hittar du information om kommande och genomförda ändringar i Skolfederations tekniska miljöer.

Kommande ändringar

Inga pågående eller planerade ändringar.

Genomförda ändringar

Datum
20220407 kl. 12.00-22.00

Händelse

Extra servicefönster: Ny release av Federationsadmin och underhåll av miljön.

  • Det kommer inte vara möjligt att logga in till Federationsadmin under servicefönstret. Det innebär att en medlem inte kan uppdatera eller hantera sitt metadata under tiden för servicefönster.
  • Metadata kommer alltid att finnas tillgängligt. Publicering av metadata kommer dock inte att ske med en periodicitet på 15 min under servicefönstret. Då publiceringscykel uteblir ligger redan publicerat metadata kvar. Om publiceringscykel inträffar med ökad frekvens skrivs befintligt metadata över.
  • Anvisningstjänsten berörs inte.

Tidigare

Händelse
Skolfederation inför kontroll av scope i metadata. Scope är ett säkerhetsattribut i metadata som knyter attribut med scope (ex. ePPN) till en eller flera entiteter. Det innebär att du som Användarorganisation behöver införa scope i det metadata du vill ladda upp i federationsadmin.
Obligatoriskt för Digitala Nationella Prov.

Steg 1: Från och med den 5 maj inför Skolfederation kontroll av scope i Trialmiljö och validatorn visar rött om det fattas. I Prodmiljön visar validatorn gult.
Steg 2: Från och med 1 september 2021 inför Skolfederation kontroll av scope i Prodmiljön och det blir obligatorisk (rött) och ditt metadata accepteras inte.

Det innebär att du som Användarorganisation behöver införa scope i det metadata du vill ladda upp i federationsadmin. Finns inte scope kommer validatorn för metadata att visa rött och ditt metadatat accepteras inte.

Du som redan har ett metadata uppladdat hos Skolfederation behöver inte vidta några åtgärder nu men testa gärna i trial-miljön redan nu. Efter 5 maj kommer Skolfederation kontrollera att det finns scope och från 1 september kommer det bli tvingande när du laddar upp nytt metadata.

Exempel på scope i metadata med example.com som värde.

<shibmd:Scope regexp="false">example.com</shibmd:Scope>

Här kan du läsa om scope och hur du sätter scope i ditt metadata.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Mejla till info@skolfederation.se.

Meddelande om att använda CDN för att förbättra tillgängligheten för metadata och anvisningstjänsten i Skolfederation

Skolfederation meddelar i nyhetsbrev den 14 januari till tekniska kontakter att från och med den 18 februari (istället för tidigare meddelat datum 11 februari) kommer Skolfederation att använda Content Delivery Network (CDN) för publicering av anvisningstjänsten och för metadata för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Content Delivery Network (CDN) är ett nätverk av servrar som levererar statisk information vilket lämpar sig bra för metadata och anvisningstjänsten. CDN gör att åtkomsten av materialet sker snabbare då det hämtas ifrån den CDN-server som är närmast besökaren i världen.

Följande åtgärder krävs:

  1. Säkerställ att brandvägg ej blockerar hämtning via https.
  2. Omstart efter kl. 10.05 den 18 februari av IdP/SP för att garantera att uppslag sker mot DNS server, alternativt att ni sköter det på annat sätt. Observera att omstart inte behöver ske precis i samband med denna tidpunkt utan kan göras kontrollerat när det passar er fram till den 25 februari. Efter det sker inte leverans av metadata och anvisningstjänsten från den tidigare publiceringsnoden.

I och med flytten till CDN kommer Amazons certifikatsutgivare användas för webservercertifikaten. Om er IdP eller SP kräver vitlistning av tillåtna certifikatsutgivare innan metadata kan hämtas behöver vitlistningen ske i samband med omstarten av er produkt för att den fortsatt ska kunna konsumera metadatat. Om er produkt litar på WebTrust-certifikatsutgivare behöver ni inte vidta denna åtgärd.

Vid frågor kontakta gärna oss på info@skolfederation.se

Meddelande om ny IP-adress för metadata och anvisningstjänst i Skolfederation

Enligt nyhetsbrev 20 maj 2019 till tekniska kontakter i Skolfederation, byter vi IP-adress för metadata och anvisningstjänst. Med detta meddelande informerar vi den nya IP-adressen (157.180.241.5) som börjar gälla 13 juni.

Skolfederation meddelar förändringar som rör metadata och anvisningstjänsten. Vi vill göra er uppmärksamma på följande:

Vad: Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst

När: 13 juni 2019 kl. 10.00

Hur: Ompekning i DNS.

Vem påverkas: Samtliga instanser som laddar metadata.

Följande åtgärder krävs:

  • Säkerställa öppning av brandvägg för nya IP-adressen: 157.180.241.5 (brandväggen får ej blockera den nya IP-adressen).
  • Omstart efter 10.05 den 13 juni av IdP/SP för att säkerställa att man pratar med rätt IP-adress rekommenderas.

Den gamla IP-adressen släcks ner den 17 mars 2020 (ändrat från 3 december 2019).

Läs nyhetsbrevet här.

Ny IP-adress för metadata och anvisningstjänst

Skolfederation meddelar förändringar som rör metadata och anvisningstjänsten. Vi vill göra er uppmärksamma på följande:

Vad: Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst

När: 13 juni 2019 kl. 10.00

Hur: Ompekning i DNS.

Vem påverkas: Samtliga instanser som laddar metadata.

Följande åtgärder krävs:

  1. Säkerställa öppning av brandvägg (brandväggen får ej blockera den nya IP-adressen).
  2. Ny IP-adress meddelas den 10 juni som kommer att gälla från den 13 juni.
  3. Omstart efter 10.05 den 13 juni av IdP/SP för att säkerställa att man pratar med rätt IP-adress.

Den gamla IP-adressen släcks ner den 17 mars 2020 (ändrat från 3 december 2019).

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn