.FILE 2G 3G 4G 5G

Medlem i eduroam

eduroam erbjuds som en tilläggstjänst till Skolfederation och för att bli medlem i eduroam krävs att man är medlem i Skolfederation.

Anmälan till tjänsten görs genom att ta del av avtalet och prisstrukturen nedan, och därefter fylla i följande formulär till federationsoperatören Internetstiftelsen:
Anmälan om medlemskap i eduroam

När medlemsansökan mottagits skickas medlemsavtalet elektroniskt till firmatecknare för underskrift.

Avtal

Bilaga 1 – Krav på eduroam hos Skolfederations medlemmar (bifogas till anmalan-om-medlemskap-i-eduroam)

Bilaga 2 – Prisbilaga eduroam (individuell för varje Användarorganisation)

Signerat avtal returneras till medlemmen tillsammans med avtalets Bilaga 2.

Priser

Prismodellen skiljer sig mellan kommunala och icke-kommunala Skolhuvudmän och beräknas enligt nedan, moms tillkommer.

Kommunala Skolhuvudmän

Avgiften per år för kommunala Skolhuvudmän som ansluter sig till eduroam via Skolfederation beräknas som:
Avgift = 42 öre per antalet invånare i kommunen år 2013 + fast avgift (baserat på antalet elever hos Skolhuvudman) enligt:

Fast avgift för Skolhuvudman
Liten (< 500 elever)   5 000 SEK/år
Mellan (> 500 elever < 5 000 elever)   7 500 SEK/år
Stor (> 5 000 elever)   10 000 SEK/år

Exempel: För en kommun med 3 000 elever och 20 000 invånare år 2013 blir den årliga avgiften 15 900 kr (20 000 * 0,42 + 7 500 = 15 900).

Icke-kommunala Skolhuvudmän

Avgiften per år för icke-kommunala Skolhuvudmän som ansluter sig till eduroam via Skolfederation beräknas som:

Avgift = Antal (elever + personal) * 7,2 + 5 000 kr

Exempel: För en icke-kommunal Skolhuvudman med 465 st. elever och 35 st. i personalen blir den årliga avgiften 8 600 kr ((465+35) *7,2 + 5 000 = 8 600).

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn