.FILE 2G 3G 4G 5G

Priser

Följande avgifter avser medlemskap i Skolfederation per år. Avgift och omsättning anges exklusive moms.

Kommunala huvudmän

Priset baseras på antal invånare i kommunen.

InvånareMedlemsavgift SEK/år
>20000170 000
100001-20000060 000
50001-10000050 000
30001-5000035 000
20001-3000025 000
15001-2000015 000
10001-1500010 000
5001-100008 000
<50005 000

Enskilda huvudmän:

Prislistan för enskilda huvudmän, gäller för alla skolhuvudmän och utbildningsanordnare som inte är kommunala.

Priset baseras på det totala antalet elever som går i en skola.

Antal eleverMedlemsavgift SEK/år
>500150 000
2001-500040 000
501-200030 000
201-50010 000
101-2003 000
51-100800
<50400

En koncern följer samma prislista som för enskilda huvudmän upp till elevantal om 8000st. Därefter är prislistan utökad med två intervaller enligt nedan:

Antal eleverMedlemsavgift SEK/år
>1200170 000
8001-1200060 000
5001-800050 000

Notera att för en koncern ingår ett (1) konto i Federationsadmin för hantering av metadata. Vid behov av fler konton tillkommer en kostnad om 2000kr per konto och år.

Är ni en koncern och driver fler skolor, kontakta info@skolfederation för mer information.

För tjänsteleverantör (baserat på omsättning)

ÅrsomsättningSEK/år
Stor tjänsteleverantör (omsättning mer än 1MSEK/år)10 000
Liten tjänsteleverantör (omsättning upp till 1MSEK/år)5 000
Icke-kommersiell tjänsteleverantör500

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Internetstiftelsen tar ut en avgift på 50 kronor för fakturor och påminnelser som skickas per post. 

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn