.FILE 2G 3G 4G 5G

Referensgrupp

Var med och utveckla Skolfederation. Referensgruppen är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om deltagande. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Medlemmar i referensgruppen

Medlemmarna idag kommer från följande organisationer:

Botkyrka kommun
Gleerups Utbildning
KJNC
Liber
MobilityGuard
Morups Friskola
NE Nationalencyklopedin AB
Nova Software AB
PingPong
Pulsen
Skövde kommun
SLI Play
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svensk e-identitet
Vitec Software
Ängelholms kommun

Medverkande på vissa möten:
Sambruk
Skolverket
SKR

Uppdaterad 4 december 2023


Arkiv

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn