• Nyhet
    1 min läsning

    Skolfederation justerar priser för skolhuvudmän

    Skolfederation har sedan 2012 erbjudit sin tjänst utan prisjustering. Vi utvecklar nu vår prismodell så att den ger en mer rättvis kostnadsfördelning utifrån våra medlemmars storlek. Från och med den 13 mars 2023 justera justerar vi därför priset.