.FILE 2G 3G 4G 5G
13 mars 2023

Skolfederation justerar priser för skolhuvudmän

Skolfederation har sedan 2012 erbjudit sin tjänst utan prisjustering. Vi utvecklar nu vår prismodell så att den ger en mer rättvis kostnadsfördelning utifrån våra medlemmars storlek. Från och med den 13 mars 2023 justera justerar vi därför priset.

Den nya prismodellen är uppbyggd enligt följande:

  • Är ni en kommunal skolhuvudman baserar vi priset på antal invånare i kommunen. Vi utgår från SCB:s data. Om det finns ett behov av att justera, är ni välkomna att höra av er.
  • Är ni en enskild huvudman baserar vi priset på antalet elever som ni uppgav i samband med er anmälan till Skolfederation. Om det finns ett behov av att justera, är ni välkomna att höra av er.

Det nya priset påverkar er först med start 2024 och följer er avtalsperiod. Aktuella avgifter publiceras alltid på vår webbplats.

Har ni frågor är ni välkomna att mejla till: info@skolfederation.se

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn