.FILE 2G 3G 4G 5G

2022-03-23 Hantering av personuppgifter i skolan för digitala nationella prov (DNP)

Digitala nationella prov (DNP) innebär många utmaningar för huvudmännen. Inte bara tekniska utmaningar, utan även många andra frågor behöver hanteras. Däribland hur huvudmannen ska leva upp till GDPR:s krav för den nya personuppgiftsbehandlingen som DNP medför. Under seminariet diskuterar behovet av att göra en konsekvensbedömning för den personuppgiftsbehandling som DNP medför och hur man kan komma i gång med att göra en systematisk beskrivning av denna.

Då det finns stora likheter mellan huvudmännens personuppgiftsbehandling för DNP finns det sannolikt även goda möjligheter för huvudmännen att samarbeta med att göra konsekvensbedömningar. Under seminariet diskuterar vi därför intresset och möjligheten för en sådan samverkan för DNP och andra personuppgiftshanteringar i skolan.

 

Datum: Onsdag 2022-03-23
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Skolverkets hantering av effekterna av Schrems II-domen på den upphandlade provplattformen: Marcello Marrone, Skolverket

Hur kan en huvudman komma igång med en Konsekvensbedömning för digitala nationella prov: Jesper Thornberg, EverTrust

Här finns resultatet från mentiundersökningen

Frågor från chatten finns här

Skolverkets konsekvensbedömning:

Konsekvensbedömning enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) av Skolverkets provplattform för digitala nationella prov (DNP)

Systematisk beskrivning
 
 

AGENDA

Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

09.00 Inledning, Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
Skolverkets hantering av effekterna av Schrems II-domen på den upphandlade provplattformen för digitala nationella prov och bedömningsstöd,  Marcello Marrone, Skolverket
Hur kan en huvudman komma igång med en Konsekvensbedömning för digitala nationella prov, Jesper Thornberg, EverTrust
Panel med huvudmän
 • Emma Hagman-Rang, Växjö kommun
Förutsättningar att samverka om Konsekvensbedömning för skolan Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
Paus 10min
Gruppdiskussioner
 • Vad i förslaget vore enklast komma i gång med – Vad anser ni om Jespers förslag för att komma igång med en konsekvensbedömning?
 • Vilka risker ser ni med behandlingen av personuppgifter inför digitala nationella prov?
  • Vilka åtgärder planerar ni för att hantera riskerna?
 • Vilken samverkan mellan huvudmän är möjlig?Alternativt –
  • Är det meningsfullt att göra en gemensam systematisk beskrivning av behandlingen för DNP?
  • Hur dela information mellan huvudmän
Summering av diskussionsfrågorna
Avslutande panel
 • Mikael Svensson, SKR
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
 • Jesper Thornberg, EverTrust
 • Emma Hagman-Rang, Växjö kommun
12.00

 

Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn