.FILE 2G 3G 4G 5G

2022-04-13 Leverantörernas lösningar och erfarenheter inför digitala nationella prov (DNP)

Som en uppföljning av seminariet i februari om hur man som huvudman kan organisera och göra verksamheten redo för digitala nationella prov utgår vi idag från leverantörernas perspektiv och erfarenheter. Vi får träffa leverantörer av digitala prov- och bedömningstjänster och höra vilka utmaningar de stött på vid storskaliga provsituationer som t.ex. nationella skrivprov som varit obligatoriska att genomföra digitalt sedan 2018. Vid skrivproven för åk 9 våren 2019 genomförde ca 120.000 elever proven i en provtjänst så här finns gott om erfarenheter att ta tillvara. Provtjänsterna används förutom det även regelbundet av lärare och elever för ordinarie bedömnings- och provtillfällen.

Under seminariet träffar vi också leverantörer av hårdvara/wifi för att bl.a. höra hur de ser på “väldimensionerat nät” och säkerheten kopplat till genomförande av digitala prov. Tillsammans med dessa leverantörer och även leverantörer som stöttar i det organisatoriska, hur man säkrar it-teknisk och it-pedagogisk support, diskuterar vi möjligheter och utmaningar, identifierar vad som kan gå fel, får och ger tips på hur man bäst gör verksamheten redo.

Datum: Onsdag 2022-04-13
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Dugga, Patrik Nilsson
Inspera, Magnus Rittnor
DigiExam, Pelle Englund

Cisco, Peter Eklund
Qlosr, Jyotsna Ånhammar och Christoffer Hansson
Atea, Emma Rosén

Här finns sammanställningen av anteckningarna från diskussionsgrupperna.

Här fins svaren från mentiundersökningen

Här finns sammanställningen av chatten

 

AGENDA

09:00 09:00 Inledning och syfte med dagen
 • Inledning av Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Fortsatt inledning och bakgrund till dagen: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Mentifrågor
Leverantörernas erfarenheter
 • Leverantörer av prov- och bedömningstjänster – en kavalkad av erfarenheter utifrån hundratusentals genomförda digitala prov
  • Dugga, Patrik Nilsson
  • Inspera, Magnus Rittnor
  • DigiExam, Pelle Englund
Panel och summering av leverantörer av prov- och bedömningstjänster:
 • OnlinePartner, Patrik Zackrisson
 • Dugga, Patrik Nilsson
 • Insper, Magnus Rittnor
 • DigiExam, Pelle Englund
Paus 5min
 
Leverantörernas erfarenheter
 • Att säkra teknik och organisation för genomförande av digitala prov
  • Cisco, Peter Eklund
  • Qlosr, Jyotsna Ånhammar och Christoffer Hansson
  • Atea, Emma Rosén
Panel och summering av leverantörernas erfarenheter
Paus 5min
Gruppdiskussioner
 • Frågeställningar:
  • Vilka erfarenheter finns från tidigare genomförda digitala prov som kan tas till vara inför DNP?
   • Exempelvis vilka stöd är viktiga att tillhandahåll, vilka förberedelser behöver göras, bör tester göra i förväg etcetera.
  • Vem äger frågan hos er som huvudman att säkra teknik och organisation för digitala nationella prov?
   • Vilken support räknar ni behöver finnas från er kontra Skolverkets support?
Sammanfattning av gruppdiskussionerna
Avslutande panel:
 • Mikael Svensson, SKR
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • M. fl
12:00
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn