.FILE 2G 3G 4G 5G

2022-04-20 Digitala läromedel: Visioner och affärsmodeller

OBS! tidigare namn på seminariet: Digitala läromedel: Beställning och leverans!

Digitala läromedel har funnits i skolan i över 20 år. Användningen ökar successivt och läromedlen utvecklas efterhand. Om utvecklingen går fort eller långsamt beror mycket på vem man frågar – vissa tycker att väldigt lite har hänt på 20 år eftersom de tryckta läromedlen fortfarande dominerar marknaden, medan andra visar på de tekniska framsteg som gjorts och hur mycket mer avancerade dagens läromedel är jämfört med tidigare.

I seminariet diskuterar vi olika visioner för digitala läromedel: vad blir konsekvenserna av läromedelsutredningen, kan nya affärsmodeller kan vara ett sätt att främja en ökad användning, vad har leverantörerna för visioner om framtidens läromedel?

 

Datum: Onsdag 2022-04-20
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Jan Hylén, Education Analytics

Summering av seminarium den 23 februari för det tekniska arbetet och standardiseringsarbetet: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

Konsekvens av läromedelsutredningen: Åke Grönlund, Örebro Universitet

Förstudie: Digitala lärresurser på kran: Per Olén, VLM/Borlänge kommun

Kommande upphandling för digitala läromedel: Marita Lohmander, Adda

 

Läs gärna en sammanfattning av seminariet, författad av Stefan Pålsson, Rise

 

Här finns sammanfattningen av anteckningarna från diskussionsgrupperna

Frågor från chatten finns här

Här finns resultatet av mentiundersökningen

 

AGENDA

09:00 Inledning moderator: Jan Hylén, Education Analytics
 • Summering från föregående seminarium, Jan Hylén, Education Analytics
 • Summering av seminarium den 23 februari för det tekniska arbetet och standardiseringsarbetet: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
 • Mentifrågor
Vision digitala läromedel?
 • Konsekvens av läromedelsutredningen: Åke Grönlund, Örebro Universitet
Hur redo är huvudmännen – ett utifrånperspektiv
 • Panel med leverantörer
  • Binogi, Maria Henriksson
  • Gleerups, Marcus Ander
Affärsmodeller för digitala läromedel: Per Olén, VLM/Borlänge kommun
Kommande upphandling för digitala läromedel: Marita Lohmander, Adda
Panel: Vilka visioner har leverantörerna?
 • Leverantörer
  • Eddler, Simon Rybrand
  • Liber, Joke Palmkvist
  • Matteappen, Arvid Gilljam
  • NoK, Cecilia Lilja
  • Sanoma, Christer Carlberg
  • NE, Fredrik Bengtsson
10:25 Paus
10:35 Gruppdiskussioner
 • Var står ni idag, vad är nästa steg för er kring digitala läromedel?
 • Är Sambruks tankar kring affärsmodell intressant även för er?
 • Vad i hanteringen av digitala läromedel att samverka kring?
Summering av gruppdiskussioner
Avslutande panel:
 • Mikael Svensson, SKR
 • Peter Karlberg, Skolverket
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn