.FILE 2G 3G 4G 5G

2022-03-09 E-id för skolan

Behovet och utmaningen med att förse skolan med e-legitimationer har diskuterats under lång tid. I detta seminarium följer vi upp utvecklingen av Svensk e-legitimation och leverantörernas lösningar. Vi utbyter erfarenheter om huvudmännens arbeten med att inventera sina behov och diskuterar huvudmännens utmaningar de krav som påverkar valet av e-legitimationslösningar.

Datum: Onsdag 2022-03-09
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

DIGG:s arbete med e-legitimationer, status för tillitsnivå 2: Eva Sartorius, DIGG

 

Lightning talks, leverantörernas erbjudande till huvudmännen:

Hur väljer jag bland e-legitimationer: Börje Shameti Lewin, Inera

Reflektioner kring skolan och kommunens behov: Fredrik Wellner, Södertälje kommun

Här finns resultatet från menitundersökningen

 

AGENDA

09:00 Inledning
Hedemora kommuns tankar om e-id och hur har de valt: Göran Hoffman, Hedemora kommun
DIGG:s arbete med e-legitimationer, status för tillitsnivå 2: Eva Sartorius, DIGG
Rapportering från Skolverkets arbete med e-id: Skolverket: Niklas Leide, Skolverket
Leverantörernas erbjudande till huvudmännen, Lightning talks
 • BankID, Petter Dahl (DPO), Finansiell ID-Teknik BID AB
 • Freja eID, Mikael Emmet Johansson
 • Nexus GO Workforce – ett tjänsteID, Stefan Runneberger
 • Online Partner/Pointsharp (SecMaker), Fredrik Ljunggren och Fredrik Linnander
 • SITHS, Paneer Bergman och Hasanein Alyassiri, Inera
Paus 10min
Hur väljer jag bland e-legitimationer: Börje Shameti Lewin, Inera
Reflektioner kring skolan och kommunens behov, Fredrik Wellner, Södertälje kommun
Genomgång av svaren från mentiundersökningen
Paus 5min
Diskussionsgrupper, diskussionsfrågor:
 • Har ni inventerat era behov och i så fall vad är era viktigaste krav på en e-legitimationslösning för huvudmannen och skolan?
 • Vad mer behövs för att det ska bli konkret för ert införande av e-legitimation för skolan?
 • Vilka samarbetsmöjligheter finns mellan huvudmännen kring införskaffning och hantering av E-legitimationer?
Summering av diskussionsfrågorna
Avslutande panel
 • Börje Shameti Lewin, Inera
 • Göran Hoffman, Hedemora kommun
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
12:00
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skolfederations nyhetsbrev

Skolfederations nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj nyhetsbrev:
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn