• Kalendarium
  1 min läsning

  Tekniska informationsmöten för att ansluta till Skolfederation

  Vi ger dig som ska tekniskt ansluta din skola till Skolfederation möjlighet att träffa oss regelbundet och få hjälp till självhjälp och möjlighet att ställa frågor för att underlätta anslutningen. Alla träffar sker digitalt i Zoom och du får en länk att ansluta i bekräftelsen som vi skickar till den e-postadress som du angett i […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Arbetsgrupp Moa

  Vill du delta i arbetsgruppen är du välkommen att skicka en förfrågan till info@skolfederation.se. Möten sker med ett intervall på ungefär sex veckor och genomförs via Zoom.

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Arbetsgrupp Moa

  Vill du delta i arbetsgruppen är du välkommen att skicka en förfrågan till info@skolfederation.se. Möten sker med ett intervall på ungefär sex veckor och genomförs via Zoom.

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Informationsmöten om hur du ansluter till Skolfederation

  Inför utrullningen av digitala nationella prov 2024 vill vi ge hjälp till självhjälp genom regelbundna kortare informationsmöten. Där kan den person som ska ansluta sin organisation till Skolfederation ställa frågor som tar organisationen vidare i sina förberedelser. Det kan vara skolans samarbetspartner, eller teknisk kompetens från förvaltningen eller it-kompetensen från den enskilda skolan som behöver […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Att göra skolans organisation redo för digitala nationella prov (DNP)

  Seminariet är en fortsättning på seminariet den 9 februari 2022 när vi diskuterade utmaningen med att få grepp om helheten i sin digitaliseringsresa och hur hela skolan kan involveras i arbetet. Är förberedelserna för digitala nationella proven en separat digitalisering, eller kan DNP driva skolans digitalisering av övriga verksamhetsprocesser och vem i organisationen ansvarar då […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Hur bidrar samverkan till skolans långsiktiga digitalisering och vilka samverkansmöjligheter finns?

  Ensam är inte stark! Det har Skolfederations tidigare seminarier om skolans digitalisering visat genom att fler har börjat samverka i såväl geografiska kluster som samarbeten över gränser. Seminariet vänder sig till dig som tycker att samverkan är en given väg fram i skolan digitalisering. Var med och lyssna på hur kommunerna i Norrbotten har organiserat […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Hantering av personuppgifter – konsekvensbedömning för digitala läromedel och DNP

  Seminariet är en fortsättning av vårens seminarium “Hantering av personuppgifter i skolan för digitala nationella prov (DNP)”, ett seminarium som var mycket populärt och givande! Då diskuterade vi behovet av att göra en konsekvensbedömning för personuppgiftsbehandlingen för digitala nationella prov och hur man kan komma igång med att göra en systematisk beskrivning. Motsvarande aktivitet kommer […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Hur lyckas med införande av digitala nationella prov (DNP)

  För små och mellanstora skolhuvudmän som behöver stöd Skolverket digitaliserar de nationella proven (DNP) och vårterminen 2024 lanseras de. För att en elev ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov behöver skolhuvudmannen förbereda och uppfylla Skolverkets tekniska förutsättningar men också förbereda sin organisation och göra den redo för ett digitalt nationellt prov. Seminariet vänder sig […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Införande av Skolfederation och vilken nytta har jag?

  För små och mellanstora skolhuvudmän som behöver stöd Skolfederation är en del av skolans digitala ekosystem. Genom att ansluta till den tekniska lösningen kan ni enklare lägga till fler digitala tjänster. Alla era användare får single sign on med ett enda lösenord till de digitala lärresurser som skolan har avtal med, vilket är tids- och […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Tekniskt seminarium om skolans digitala miljö – för strateger och tekniker

  Skolverkets uppdrag att digitalisera de nationella proven har för skolsektorn på många sätt spillt över och har haft en positiv påverkan och effekt på skolans långsiktiga digitalisering, så att elever och lärare ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. En teknisk utmaning för många skolor är användningen av EPPN som också är ett krav från Skolverket – […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Så här löser du GDPR med hjälp av Skolfederation

  I skolan hanteras dagligen mängder av personuppgifter när användare loggar in och använder sina digitala lärresurser. För att kunna ta tillvara möjligheterna med digitala tjänster krävs att det är ordning och reda i masterdatat eller motsvarande och att man också är medveten om i vilket syfte man gör en personuppgiftsbehandling. Den bästa källan för att […]

 • Kalendarium
  1 min läsning

  Gör din organisation dnp-redo – seminarium för dig som är ny!

  I förberedelserna att göra sin organisation redo för ett digitalt nationellt prov ingår inte bara att se till att de tekniska delarna är på plats som till exempel digitala enheter och tillräckligt med bredband för streaming. Alla mjuka delar behöver vara på plats. Vad händer om datorer inte startar eller en inloggning som inte fungerar. […]