• Nyhet
  1 min läsning

  Höstens seminarier börjar onsdag den 14 september!

  kolfederation fortsätter att arrangera seminarier om skolans digitalisering. Det första seminariet går av stapeln redan imorgon, onsdag den 14 september med fokus på införande av federationer.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Korrigerad version av SS 12000:2020 publicerad

  I augusti 2022 publicerades ett korrigendum till standarden (SS 12000:2020/korr 1:2022). Korrigendumet innehåller rättelser då diskrepanser upptäckts mellan PDF-filen och Yaml-filen av standarden. Utförda rättelser redovisas i bilaga E i korrigerad version av standarden.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Ny version (4.2) av Attributprofil för Skolfederation är publicerad

  Skolfederation underlättar en säker och effektiv åtkomst till e-tjänster genom att möjliggöra tillit till medlemmarnas identiteter och attribut. Utbytet av information baseras på av huvudmannen och federationsoperatören säkerställda elektroniska identiteter och attribut. Skolfederation sker i samverkan med den svenska skolsektorn: skolhuvudmän, utbildningsanordnare och tjänsteleverantörer. En viktig del i Skolfederations arbete är gemensamma attribut, uppgifter knutna […]

 • Nyhet
  2 min läsning

  Anna Kelly ny chef för Internetstiftelsens federationsverksamhet

  Med lång erfarenhet av samhällsutveckling och digitalisering, och med ett gediget kontaktnät inom offentlig sektor, kliver Anna Kelly ombord som ny chef för federationsverksamheten och tar över efter Staffan Hagnell. Anna Kelly har lång erfarenhet av samhällsutveckling och digitalisering och är väl förankrad i offentlig sektor, men också med privat och kommersiell erfarenhet. Hon har […]

 • Nyhet
  2 min läsning

  Kontosynk blir Moa

  Namnet Kontosynk är något missvisande då själva synkroniseringen av konton sker direkt mellan skola och leverantör, och inte som en central tjänst i Skolfederation som namnet kan antyda. Kontosynk är en federation för autentisering av maskiner (som i det här fallet avser godtyckliga it-system skolan kommunicerar med, till exempel en leverantör av lärresurser) och ansvariga […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Skolfederation inför kontroll av scope i metadata

  Den 5 maj kommer Skolfederation att införa kontroll av scope i det metadata som du vill ladda upp i federationsadmin. Finns inte scope kommer validatorn för metadata att visa rött och ditt metadatat accepteras inte. Du som redan har ett metadata uppladdat hos Skolfederation behöver inte vidta några åtgärder nu. Vill du däremot ladda upp ett […]