• Nyhet
  2 min läsning

  Kontosynk blir Moa

  Skolfederations lösning Kontosynk etablerades för att möjliggöra maskin-till-maskin-autentisering som grund för säker provisionering av användare från skola till leverantör. Namnet Kontosynk är något missvisande då själva synkroniseringen av konton sker direkt mellan skola och leverantör, och inte som en central tjänst i Skolfederation som namnet kan antyda. Kontosynk är en federation för autentisering av maskiner […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Seminarier för skolans digitalisering ute nu!

  Passa på att redan nu anmäla dig till Skolfederations seminarier i vår. På den här sidan har vi samlat alla seminarier med teman som vi planerar att genomföra. Vi fortsätter med de teman och frågor som vi uppfattar är fortsatt viktiga för skolhuvudmännen att diskutera, bland annat förberedelser för digitala nationella prov, personuppgiftshantering och hantering […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Anmäl dig till Skolfederations översiktskurs

  Höstens tillfällen för Skolfederations översiktskurs är nu publicerade. Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolförvaltning, it eller som tjänsteleverantör till skolan och vill lära dig vad Skolfederation är, hur federationen fungerar och vad man behöver förbereda för att integrera med Skolfederation. Läs mer och anmäl dig här

 • Nyhet
  1 min läsning

  Anmäl dig till höstens seminarier!

  Vårens seminarier blev mycket uppskattade! Skolfederation fortsätter höstterminen med ännu en serie seminarier och vi startar terminen med ett uppföljande seminarium om Schrems II den 1 september. Två veckor senare, den 15 september handlar det om skolans hantering av e-post. Lär mer här om seminarierna och om du inte vill missa att anmäla dig när […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Anslut din skola till nätverket e-id för skolan med din skolas IdP

  I nätverket e-id i skolan kan du delta och diskutera utmaningar och behov gällande e-id i skolan, digital identitet och e-legitimation för lärare och elever. Utgångspunkt är Skolverkets arbete med it-arkitektur kopplat till digitala nationella prov och tillhörande kravspecifikationer. Frågorna är fler och större än så och vi uppmanar till bred diskussion inom ämnet. Nu […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Skolfederation inför kontroll av scope i metadata

  Den 5 maj kommer Skolfederation att införa kontroll av scope i det metadata som du vill ladda upp i federationsadmin. Finns inte scope kommer validatorn för metadata att visa rött och ditt metadatat accepteras inte. Du som redan har ett metadata uppladdat hos Skolfederation behöver inte vidta några åtgärder nu. Vill du däremot ladda upp ett […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Nu är vårens seminarier igång - läs mer och anmäl dig här!

  Skolfederation arrangerar även i vår en serie seminarier om skolans digitalisering. Du glömmer väl inte att anmäla dig och vara med och diskutera aktuella frågor kopplat till seminariernas tema. Läs mer här och anmäld dig till respektive seminarium.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Sammanställning från höstens diskussioner finns publicerad!

  Under höstens seminarier har deltagare fått möjlighet att diskutera frågeställningar relaterade till temat för dagen. Inslaget har varit mycket uppskattat och man har generöst delat med sig av synpunkter, erfarenheter och problem man står inför. Under diskussionerna har vi fört anteckningar och av dessa har vi sammanställt en rapport som nu är publicerad. Rapporten finns […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  It-standarden SS 12000:2020 för skolans informationshantering är nu publicerad

  SS 12000 utkom fösta gången 2018 men har nu reviderats för att stödja fler av skolans verksamhetsprocesser. Standarden beskriver hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur datan ser ut. Den reviderade utgåvan SS 12000:2020 ger även stöd till följande processer: Skoladministration Tjänstefördelning Schemaläggning Närvarohantering Betygshantering En god […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Vilket ämne är viktigt att vi tar upp under våren?

  Skolfederation fortsätter under våren med seminarier för skolans digitalisering. Vilket ämne tycker du är viktigt att vi tar upp? Svara i enkäten innan den 4 december, vi presenterar förslagen under det sista seminariet den 8 december om Samverkan och fortsatt stöd för skolans digitalisering. Klicka här för att komma till enkäten.

 • Nyhet
  1 min läsning

  Nu finns presentationer från höstens tre första seminarier publicerade

  Hittills har vi nått över 300 deltagare i våra seminarier, och det endast i de tre första genomförda! Missade du att delta, eller vill du läsa igen och kanske tipsa dina kolleger, finns nu presentationer och samlade anteckningar från gruppdiskussionerna publicerade. De seminarier vi har genomfört är: 2020-09-23 Administration av digitala läromedel och DNP, 2020-09-30 […]

 • Nyhet
  1 min läsning

  Hantering av skolans personuppgifter - seminarium onsdag 7 oktober 09:00-12:00

  Skolans snabba digitalisering och GDPR gör att frågan om en effektiv och säker hantering av personuppgifter har kommit allt högre upp på dagordningen. Men vilka krav ställer egentligen GDPR på skolans personuppgiftshantering, vilka är riskerna och hur kan de mildras? Mötet inleds med att diskutera GDPR:s krav på skolans personuppgiftshantering. Därefter identifierar vi tillsammans olika risker […]